Ecare. Puur voor onderwijs

ROC A12 en CHE

Bron: Onderwijs en gezondheidszorg.nl

ROC A12 en Christelijke Hogeschool Ede implementeerden in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgorganisatie Opella een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in het onderwijs. Onderwijsadviseur Pauline Amsing en docente verpleegkunde Maril Dekker van ROC A12 vertellen over hun ervaringen.

Wat was de aanleiding voor het implementeren van een ECD?

‘Vanuit verschillende zorginstellingen kwam de vraag om technologie toe te passen in het onderwijsprogramma. Een andere aanleiding waren de nieuwe beroepsprofielen niveau 2 tot en met 5. De ICT-competenties zijn inmiddels een integraal onderdeel van de eindtermen en functieprofielen van de professionals. De onderwijsprogramma’s werden opnieuw ontwikkeld en daarin konden de genoemde ontwikkelingen mooi worden meegenomen.’

Welke fasen hebben jullie doorlopen tijdens het project?

‘De eerste stap was het zoeken naar een goed product. Hiervoor hebben we diverse leveranciers uitgenodigd. We zochten een gebruiksklaar, webbased ECD, geschikt voor laptop en tablet, dat methodisch leren handelen en klinisch redeneren ondersteunt en betaalbaar is voor studenten. We wilden bij voorkeur een leverancier met kennis van het onderwijsdomein. We hebben gekozen om met Ecare (Puur) te gaan samenwerken.
In de tweede fase voerden we een pilot uit binnen de beide onderwijsinstellingen om te bepalen of het ECD goed werkbaar is binnen het onderwijs. We startten binnen het vaardigheidsonderwijs. Doel was de vaardigheden niet “los” aan te leren, maar om ze te koppelen aan de zorg voor een cliënt, vanuit een zorg(leef)plan en het ECD. De derde fase bestond uit het verankeren van het ECD in het onderwijs.’

Wat zijn voorwaarden voor een optimaal gebruik van een ECD in het onderwijs?

‘We hebben ervaren dat belangrijke voorwaarden zijn:

  • een stabiele ICT-omgeving
  • goede afstemming met de afdeling ICT
  • regelmatige aanlevering van nieuwe casuïstiek
  • goede samenwerking met de betrokken partijen
  • scholen van docenten en praktijkinstructeurs
  • een duidelijke handleiding voor docenten en praktijkinstructeurs
  • ondersteuning bij de administratieve handelingen (gegevens invoeren).’

Welke ervaringen hebben de studenten met het oefenen met het ECD?

‘Studenten vinden het goed dat ze nu ook op school leren omgaan met een ECD. Ze vinden dat de vaardigheden nu meer gekoppeld worden aan de zorg voor een cliënt. Het is “echter” om in het ECD het zorgplan van mevrouw Jansen te lezen en daarin de opdracht te vinden dat ze een blaaskatheter nodig heeft. Het is wel lastig met twee dingen bezig te zijn: het leren zoeken in een ECD en het aanleren van een nieuwe vaardigheid. Dat kost meer tijd en is soms moeilijk te combineren. Ook benoemen studenten dat er in de beroepspraktijk vaak met een ander ECD gewerkt wordt dan op school.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘Ons doel is dat er in alle leerjaren met het ECD gewerkt wordt, ook tijdens lessen over doelgroepen in de zorg, methodisch handelen en klinisch redeneren. Zo leren studen- ten om vanuit een casus te redeneren, zorginterventies te bepalen en deze te beschrij-ven in het zorgplan. Daarnaast willen we meer gebruikmaken van domotica, waaronder digitale hulpmiddelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.’

OVER DE AUTEURS

• Pauline Amsing, Msc, onderwijsadviseur ROC A12, p.amsing@roca12.nl

• Maril Dekker, docent verpleegkunde ROC A12, m.dekker@roca12.nl

WWW.ONDERWIJSENGEZONDHEIDSZORG.NL

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr