Ecare. Puur voor zorg

Home > Blog > Zorg > In de zorg is geen bureaucratie. Er is gewoon veel flauwekul bedacht.

In de zorg is geen bureaucratie. Er is gewoon veel flauwekul bedacht.

Bureaucratie is mooi voor Wordfeud. Maar laten we verder vooral stoppen met het woord bureaucratie. Al dat geklaag over de bureaucratie in de zorg, daar worden we niet veel wijzer van. Bovendien is bureaucratie ook gewoon een moeilijk woord. Mooi voor Wordfeud en dictees maar het voegt niet veel toe in de discussie over een beter zorgstelsel. Wat we eigenlijk proberen te zeggen is dat de zorgprofessionals voor een deel het nut van hun registratieverplichtingen niet snappen. En daar is een heel eenvoudig ander woord voor: ‘flauwekul’.

Teveel flauwekul

In de zorg is dus geen bureaucratie, maar er is gewoon veel flauwekul bedacht. Soms komt die onzin uit de eigen organisatie. Kijk maar naar de gemiddelde verlofregeling in een organisatie van meer dan 1000 mensen en je weet precies wat ik bedoel. Onzin in de eigen organisatie is erg, maar daar ben je wel zelf bij! Dat moet eenvoudig op te lossen zijn denk ik dan. Soms komt flauwekul ook van buiten. Een aanvraagformulier van 10 pagina’s voor het lenen van een paar hulpmiddelen die je wilt inzetten bij een patiënt die naar huis gaat om te sterven is overduidelijk onzinnig. Dat is moeilijk te accepteren onzin, zoiets moet bevochten worden!

Zin en onzin

Ingewikkeld wordt het als zin en onzin hand in hand gaan. Ik vind bijvoorbeeld een infrastructuur voor het declareren van zorg heel zinnig. En ik vind het uitermate zinnig dat controles worden uitgevoerd of declaraties terecht zijn. Maar ik vind het bijvoorbeeld weer flauwekul om de zorg te hakken in producten die de lading niet dekken. Dan moet een zorgorganisatie namelijk dingen declareren die niet kloppen en vervolgens gaat dan iemand controleren of dat wel klopt.

De dingen die niet bestaan

En dan zijn we wat mij betreft beland bij de kern van deze flauwekul. We hebben een bekostigingssysteem waarin dingen worden rondgepompt die niet echt bestaan. Een DBC bestaat niet echt, een zorgzwaartepakket ook niet. Net zomin als ‘niet toewijsbare zorg’ en schakeltaken niet bestaan en Verpleging en Verzorging geen gescheiden producten zijn. Als we af willen van de flauwekul in de zorg, dan moeten we dus toewerken naar een bekostigingssysteem dat gebaseerd is op dingen die wel bestaan.

Is de zorg een markt?

Zo bestaan de uren van een dokter, een wijkverpleegkundige of een wijk ziekenverzorgende. En die uren kun je ook best aan een cliënt toeschrijven. Dat lukt een advocaat, consultant, timmerman en tuinman ook. Dat is nooit leuk om te doen, maar iedereen begrijpt de zin daar wel van. En aan die uren kun je redelijk eenvoudig tarieven hangen waarbij je – als dat nodig is – ook allerlei voorzieningen kunt doorberekenen. Als de zorg een markt is, dan moet je de bekostiging en het declaratieverkeer ook inrichten als een markt. Een leesbare nota gebaseerd op een uitgebrachte offerte. Met zorg die de klant inkoopt en die – al dan niet – wordt vergoed door een verzekeraar die de klant heeft gekozen. Als we vinden dat de zorg geen markt is dan is de bekostiging in principe ook eenvoudig. Dan geef je een organisatie een budget op basis van een setje eenvoudige parameters. Je kunt wat afspreken over verantwoording om ze scherp te houden maar dat zou ik dan vooral afleiden van de dossiers die dagelijks worden bijgehouden.

‘Soort van’ in een gereguleerde markt

Dat hinken op twee gedachten noemen we een gereguleerde markt. In een gereguleerde markt moet je elk jaar als zorgorganisatie meedoen aan een ‘soort van’ aanbesteding van een ‘soort van’ marktpartij. En dan mag je weer een jaar dingen declareren die niet bestaan. Tot aan een maximum dat pas achteraf bekend wordt gemaakt. En dat vind ik vrij onzinnig!

Kies vlees of vis!

In de politiek wordt de discussie over de marktwerking in de zorg weer aangewakkerd. Dit zal ongetwijfeld weer leiden tot de nodige administratieve veranderingen. Zolang het een gereguleerde markt blijft zal de ene flauwekul verdwijnen en komt er andere flauwekul voor terug. Tenzij er een duidelijke keuze wordt gemaakt. Vlees of vis!

Ard Leferink

Geplaatst op: 14 sep 2016 in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr