Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
3 november 2020

Terugkijken Webinar: Wet zorg & dwang in de wijk - van papier naar praktijk

Webinar

De Wet zorg en dwang (Wzd) die sinds 1 januari 2020 van kracht is, zorgt voor de nodige vraagtekens in de wijkverpleging. Uitgangspunt van onvrijwillige zorg is altijd: ‘nee tenzij’. Dit betekent dat toepassing van onvrijwillige zorg enkel mag als er anders ernstig nadeel is voor de cliënt. Maar hoe ga je daarmee om? Dat bespreken Machelien de Waal, casemanager dementie bij Buurtzorg, en Margo Berends van Ecare in het webinar: Wet zorg en dwang in de wijk; van papier naar praktijk.

Negen categorieën onvrijwillige zorg

De Wzd is van toepassing op mensen met de diagnose dementie of verstandelijke beperking/ niet aangeboren hersenletsel. De wet beoogt een zorgvuldige afweging om onvrijwillige zorg al dan niet toe te passen. Toch zijn er genoeg situaties waarvan je je kunt afvragen of onvrijwillige zorg toepassen wel of niet mag. Daarom handel je naar de geest van de wet. Er zijn negen categorieën waaronder onvrijwillige zorg kan vallen:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen
 2. Beperken bewegingsvrijheid: bijvoorbeeld niet zelfstandig fietsen
 3. Insluiten: bijvoorbeeld opsluiten op de kamer
 4. Uitoefenen toezicht op betrokkene: bijvoorbeeld cameratoezicht
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam: bijvoorbeeld fouilleren
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen
 8. Beperken van vrijheid om eigen leven in te richten; bijvoorbeeld onder toezicht stellen
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.

Rechten van de cliënt

Zomaar een cliënt onvrijwillige zorg opleggen, is niet toegestaan. Een cliënt of wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op:

 1. Begrijpelijke informatie over zorg
 2. Zorg waarbij onvrijwillige zorg het laatste redmiddel is
 3. Periodieke evaluatie van het zorgplan
 4. Advies en bijstand van een vertrouwenspersoon


Overweeg je onvrijwillige zorg, dan moet de gekozen oplossing in verhouding staan tot het nadeel. De lichtst mogelijke vorm pas je toe. Gelukkig hoef je niet te gissen. Er zijn door Vilans stappenplannen beschikbaar gesteld die richting geven. Denk je aan een maatregel, bekijk en bespreek ook alternatieven hiervoor. Zie ook de Alternatievenbundel van Vilans voor suggesties.

Maak voor elke situatie een stappenplan en leg dit voor aan zorgverleners, familie en verwanten rondom de cliënt. Bespreek onder meer hoe de cliënt op de maatregel reageert en of het doel is bereikt.

Een voorbeeld van de Wzd uit de wijk

Een man gaat over twee maanden naar een verpleeghuis. Maar nu is een oplossing nodig om zijn nachtelijke dwalingen op straat tegen te gaan. Moeten we de man insluiten om zijn veiligheid te verbeteren? De Wzd zegt dat het niet mag. In het kader van de veiligheid en het welzijn was het wel gewenst. Het plaatsen van een bewegingssensor en een dwaalmat hadden geen effect. Er was bovendien niemand die 24 uur per dag over de man kon waken. Daarom is met de mantelzorgers, huisarts en dochter besloten om ‘s nachts de deur op slot doen. Ook is in overleg met de cliënt een camera opgehangen om te checken of meneer niet angstig wordt. Een alarm is geplaatst om inbrekers buiten de deur te houden en ook zijn rookmelders aangebracht. Met buren is afgesproken dat ze op alarmen reageren. Als buren er niet zijn, komt dochter bij meneer logeren. In deze situatie is gekeken naar alternatieven, overlegd met alle betrokkenen en aanvullende maatregelen genomen om insluiting door te voeren.


Mag dat wel; een camera ophangen? Als de cliënt ermee instemt mag het, anders zoek je naar alternatieven. Volg hierbij het stappenplan. Koppel dit aan een Omaha-gebied en een van de negen hierboven beschreven categorieën. Vul de maatregelen dus niet in het zorgmoment in.


Wzd ingewikkeld? Valt mee, maak het niet groter dan dat het is. Bekijk de doelgroepen en doe wat je deed; multidisciplinair overleg, methodisch werken. De zorg voor cliënten is niet veranderd. Wil je meer voorbeelden van toepassing van de Wzd? Vol onderstand formulier in en je krijgt een link naar dit interessante webinar in je mailbox.

Webinar: Wet zorg & dwang in de wijk - van papier naar praktijk

Laat hier je gegevens achter en kijk het webinar: Wet zorg & dwang in de wijk - van papier naar praktijk terug.

Meer events op de agenda!

En nu jullie hier toch zijn... Naast dit webinar organiseren wij nog veel andere demo's, webinars en events met uiteenlopende onderwerpen. Bekijk onze evenementen pagina om te zien welke events allemaal op de agenda staan!