Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
16 oktober 2020

Zorginkoopcontracten waar iedereen blij van wordt

Podcast

Digna de Bruin van De Rechtmakers heeft een succesformule ontwikkeld voor zorginkoop. Door het formuleren van een gezamenlijke visie op toekomstbestendige zorg ontstaan betere contracten voor de zorginkoop; voor zorgaanbieders en verzekeraars. “Mensen ontdooien door deze werkwijze, waardoor wantrouwen plaats maakt voor vertrouwen”, zegt Digna in podcast Zorgstandpunt. “

Zorginkoopcontracten waar iedereen blij van wordt

Luister de podcast of scroll naar beneden voor de blog.

Beter zorginkoopcontract door gemeenschappelijke visie op zorg

Digna zegde na 33 jaar de advocatuur vaarwel. Ze wilde de totstandkoming van overeenkomsten vereenvoudigen en ontwikkelde in tien jaar een nieuwe aanpak; de Rechtmakersmethode. Die heeft ze afgelopen drie jaar ingezet bij de begeleiding van besprekingen over zorginkoopcontracten tussen vooral Buurtzorg en verzekeraars. De meerjarenovereenkomsten die hieruit zijn ontstaan, hebben een totale waarde van ongeveer 1,5 miljard euro.


“De advocatuur is een prachtig vak maar teveel gericht op conflicten”, zegt Digna. “Zo zit ook een traditioneel zorginkoopcontract in elkaar. Dat is gestold wantrouwen: vooral gericht op ‘indekken’ en het beperken van risico's. Dit heeft een negatieve uitwerking op de samenwerking. Dat wil ik veranderen.”


Digna wil niet een partij bijstaan zoals in de advocatuur, maar beide partijen via begeleiding tot elkaar laten komen. Het resultaat: zorginkoopcontracten die een positieve invloed hebben op het leven van duizenden cliënten en vele professionals. “Met traditionele contracten, die meestal tot stand komen op basis van ‘tekenen bij het kruisje’, krijg je deze impact niet voor elkaar.”

De Rechtmakersmethode voor zorginkoopcontracten

De zorgaanbieder en verzekeraar die via De Rechmakersmethode een contract willen maken, beantwoorden allereerst schriftelijk een aantal vragen. De gaan over 5 onderwerpen:

  • de doelstelling van het inkoopcontract;
  • hoe beide partijen de samenwerking zien;
  • wat goede uitkomsten (kwalitatief en financieel) van zorg zijn;
  • de inzet van innovaties om hiertoe te komen;
  • formuleren van een gemeenschappelijke visie op toekomstbestendige zorg.

De antwoorden vormen brandstof voor dialoogsessies onder leiding van Digna. Heel praktisch, vanuit de dagelijkse praktijk. Daarom moeten volgens Digna ook mensen met zorginhoudelijke kennis worden betrokken bij de zorginkoop. “Nu komen contracten vooral tot stand door mensen met een financiële achtergrond. Dit leidt tot lange en ingewikkelde inkoopcontracten met te weinig oog voor de zorginhoud. Dat vindt niemand leuk. De behoefte aan een andere manier van samenwerken is dus aanwezig. ”

Duurzame samenwerking

Het proces om tot een goed contract te komen, vergt inspanningen van zowel zorgaanbieders als verzekeraars. Het kost tijd om elkaar te leren kennen, te begrijpen en te vertrouwen. Maar als dit is gelukt, dan heb je het startpunt voor een duurzame samenwerking. “Tijdwinst ontstaat doordat de samenwerking soepel verloopt”, vertelt Digna. “Geen vervelende mails over en weer sturen, maar onenigheden in een vroeg stadium ter sprake brengen. Problemen oplossen op de in het contract afgesproken manier, niet via de rechter.”

Lastige gesprekken

Tijdens de drie tot vier sessies bespreekt Digna ook wat voor beeld de zorgaanbieder en verzekeraar van elkaar hebben. Dat kan namelijk een negatieve invloed hebben op de samenwerking. De oorzaak van conflicten uit het verleden wordt achterhaald en dingen die moeilijk zijn om te bespreken voor de verzekeraar en zorgaanbieder komen ter sprake. Digna: “Dit zijn soms lastige gesprekken maar zaken uitspreken is wel de sleutel voor een duurzame samenwerking.”

Nut en noodzaak inzien

Verzekeraars geven aan de methode prettig te vinden, omdat het hen een hoop gedoe achteraf scheelt. Ze krijgen zaken voor elkaar die voorheen niet lukten. Dit kan als beide partijen bestaande patronen loslaten en er draagvlak is voor een nieuwe manier van samenwerken. Om de kans op succesvolle besprekingen te vergroten, kijkt Digna vooraf of beide partijen nut en noodzaak inzien en zich daarvoor willen inspannen. Is dit het geval, heeft het zin om de Rechtmakersmethode in te zetten.

Is de methode enkel geschikt voor grote zorgaanbieders?

Digna: “Voor verzekeraars moet het natuurlijk wel interessant zijn. Kleine zorgorganisaties kunnen deze methode echter ook in andere situaties toepassen of op regionaal niveau samenwerken in contractbesprekingen met verzekeraars.”

Drie tips voor zorginkoopcontract

Digna heeft drie tips voor zorgaanbieders die nieuwe zorginkoopcontracten willen:

  • Wees je bewust van je eigen gedrag, de beelden van waaruit je handelt en welk effect dit heeft/hoe dit overkomt op anderen.
  • Wees transparant. In contractbesprekingen is het gebruikelijk om de kaarten aan de borst te houden, maar duurzame samenwerkingen hebben openheid nodig. Zo ontstaat vertrouwen.
  • Begin de contractbespreking met de verzekeraar waarmee je het meest te maken hebt. En breid daarna uit met andere verzekeraars. Vraag er eventueel een begeleider bij.

Pas-op-kijk-uit-contract

Het resultaat van de Rechtmakersmethode is een inkoopcontract van maximaal tien pagina’s waarin alle afspraken duidelijk zijn verwoord. Dus vrij van juridisch jargon met al zijn verplichtingen zoals de huidige vuistdikke ‘pas-op-kijk-uit-zorginkoopcontracten’. “In de wet is al een hoop geregeld, dus dat hoeft niet in het contract te staan. Begin de besprekingen niet vanuit een ‘invuloefening’ van een voorgedrukt format. Start liever met de vraag: stel, er zijn nog geen afspraken, hoe zouden we dan de zorg organiseren en wat spreken we hierover af? Goede antwoorden krijg je vanuit een partnerschap en een gemeenschappelijke visie die aansluit op de praktijk. Dat is de sleutel tot betere inkoopcontracten.”