Ecare. Puur voor zorg

Home > Echte verhalen > Amstelring Wijkzorg

Amstelring Wijkzorg

“Ik geloof heilig in Health Analytics.”

Matthias van Alphen over Health Analytics

Matthias van Alphen, directeur van Amstelring Wijkzorg, vertelt ons over het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het bevorderen van het werkplezier en het binnen de perken houden van de zorgkosten. En dat met behulp van Health Analytics.

Matthias valt met de deur in huis: “Ik geloof heilig in health analytics. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het kan helpen de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, ook in de beleving van cliënten. Tevens kan het de zorgkosten drukken. Ik vind dan ook dat de zorg hier veel meer aandacht voor zou moeten hebben. Meer focus op kwaliteit en niet, zoals we vanuit het huidige stelsel gewend zijn, op de hoeveelheid geleverd zorg x het uurtarief dat eraan hangt. Als zorgaanbieder kun je een goede bijdrage leveren aan het verleggen van die focus, door proactief aan de slag te gaan met de informatie die je verzamelt in het primaire proces.”

Hoe kan het dan toch dat nog maar zo weinig zorgorganisaties zich hiermee bezig houden?

“Nou ja daar zeg je me iets. Wij, bij Amstelring Wijkzorg, zitten in een nogal luxe positie. Bij ons loopt de zorg gewoon. Onze zorgprofessionals leveren goede zorg en doen dat met veel plezier en dat zie je terug in de tevredenheid onder onze cliënten. Ook financieel gezien staan we er goed voor. Hier hoeven we ons dus niet druk om te maken en dat zorgt ervoor dat we uit de waan van alledag kunnen treden. We hebben en nemen de tijd om vooruit te kijken, bezig te zijn met projecten die pas op lange termijn resultaat gaan opleveren. Daar valt Health Analytics ook onder. Al is Health Analytics geen doel op zich, maar helpt het ons om onze zorg in kaart te brengen en van daaruit verbeterslagen te maken. De informatie helpt ons ook aan te tonen dat we de goede dingen doen. Dit is heel handig in gesprekken met zorgverzekeraars bijvoorbeeld.”

Wat is jullie ambitie?

“Onze ambitie (en visie) is om nu en in de toekomst waardevolle zorg te kunnen leveren aan cliënten. Zorg die bijdraagt aan gezondheidswinst. Dit willen we blijven doen met betrokken zorgprofessionals. Dat realiseren we door in ze te geloven en ze de vrijheid te geven om de zorg te organiseren zoals zij denken dat het beste is. Wij geloven in professionele autonomie. Dit alles moet gebeuren tegen een betaalbare prijs voor de maatschappij.”

“Samen met een aantal andere zorgorganisaties en Ecare, zijn we met iets bezig waarin dit alles heel mooi samen komt. We willen de totale zorgkosten voor homogene cliëntgroepen in kaart brengen en hierop acteren.”

“Op dit moment soebat iedere zorgaanbieder, onafhankelijk van elkaar, met de zorgverzekeraar over de kosten van de zorg. Dit doet het ziekenhuis, de huisarts, de hulpmiddelenleverancier, wij als wijkverpleging, verpleeghuizen etc. Terwijl het veel logischer zou zijn om alle kosten voor een bepaalde populatie bij elkaar te rapen en te kijken welke procesinnovaties mogelijk zijn, die leiden tot betere uitkomsten.”

Ok, dat klinkt inderdaad logisch. Kun je hier eens een voorbeeld van geven om het nog iets duidelijker te maken?

“Neem als voorbeeld, een 74 jarige man, die zelfstandig thuis woont. Hij struikelt over de drempel en komt nogal ongelukkig terecht. Het ziekenhuis stuurt een ambulance. Meneer komt een paar dagen in het ziekenhuis terecht waar foto’s van zijn arm worden gemaakt en waarbij zijn pols in het gips wordt gezet. Na een paar dagen wordt meneer weer naar huis gebracht. De wijkverpleging komt om hem te behandelen en te verzorgen. Meneer is behoorlijk in de war na alles wat hem overkomen is.”

“Dat klinkt ietwat overdreven, maar dat is wel wat er gebeurt. Haal je mensen plotsklap uit hun vertrouwde omgeving, dan raken ze van slag. Zeker bij kwetsbare ouderen is aangetoond dat verblijf in ziekenhuis tot verslechtering van de mentale gezondheid kan leiden. Waarom zorgen we er niet voor dat er ergens lokaal, dus in de bekende omgeving van de cliënt, een foto kan worden genomen van meneers arm en dat er gips kan worden geplaatst? Meneer kan vervolgens meteen weer naar huis waar het wijkteam klaarstaat om hem dag en nacht te ondersteunen. Net zolang totdat hij het –grotendeel – zelf weer kan.”

“Op deze manier kan de wijkverpleging een hele groot deel van de zorg opvangen en kunnen we het inzetten van duurdere voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het ziekenhuisbed) voorkomen. Voor meneer is dit een stuk fijner en alles bij elkaar kost het ook nog eens minder. In dit tweede scenario zijn de kosten voor de wijkverpleging wel hoger, maar de kosten voor o.a. het ziekenvervoer en de ziekenhuisopname komen te vervallen. Onder de streep is dit dus goedkoper en de ervaren kwaliteit zal hoger zijn.”

“Als je dit met data, die we toch al jarenlang verzameld hebben in Puur, kunt aantonen dan heb je een heel goed verhaal als je bij de zorgverzekeraar aan tafel zit. Daar zijn we nu volop mee bezig.”

Inloopspreek uur ipv een duur bezoekje aan de huisarts

“Nog zoiets, een tijdje geleden nam ik een kijkje bij een wijkteam. Zij hebben het inloopspreekuur op touw gezet. Cliënten uit de wijk kunnen op maandag tussen 10 en half 12 langskomen voor een praatje met de wijkverpleging. Vaak gaat het om een sociaal praatje. Je hoort hoe het met deze mensen gaat, wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen overmaken. Het is een stuk signalering voor de wijkverpleegkundige, maar het heeft ook een sociaal aspect. Heel vaak gaan deze mensen naar de huisarts om even hun verhaal te kunnen doen. Nu kunnen ze dat hier doen en wordt de behoefte aan een bezoek aan de huisarts een stuk minder.“

“In eerste instantie zou je denken; daar is de wijkverpleging toch niet voor bedoeld en dat kan toch niet uit? Maar ga je dit onderbouwen met cijfers, dan blijkt het sociale spreekuur een stuk voordeliger te zijn dan alle bezoekjes aan de huisarts. Er zit namelijk een preventieve werking in een dergelijk spreekuur. De juiste data over verbetering van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van de zorgkosten helpt ook hier weer als we het gesprek aan moeten met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.”

Matthias lijkt nog uren over dit onderwerp te kunnen praten..

“Health Analytics helpt ons, Amstelring Wijkzorg, bij het analyseren van patronen.”

“Onze zorgverleners werken al jaren volgens het Omaha Systeem. De zorginhoudelijke gegevens die we al die jaren op een gestructureerde wijze hebben vastgelegd in Puur, leveren ons nu hele waardevolle data op. Ecare helpt ons o.a. deze data te filteren, te analyseren en te interpreteren. Aan de hand van deze informatie kunnen we zien wat het effect is van bepaalde interventies op specifieke doelgroepen. Je ziet waar de verschillen zitten en wat de ‘best practices’ zijn. Ja, daar kun je natuurlijk wel iets mee als zorgorganisatie. Het draagt daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning die we leveren. Daar hebben cliënten natuurlijk enorm veel baat bij.”

Gebruiken jullie de data ook om de prestaties tussen teams met elkaar te vergelijken?

“In eerste instantie dacht ik dat de data hier perfect voor zou zijn. Je kunt namelijk bijvoorbeeld het aantal geleverde uren zorg, het aantal bezoekjes en de doorlooptijd per doelgroep inzichtelijk maken in Puur. Je kunt dit ook per team doen en dan de resultaten van het ene team met het andere vergelijken. Maar dit zegt in de praktijk helemaal niks! Daar kwamen we al snel achter. Bovendien weten de teams zelf heel erg goed wat ze doen bij hun cliënten, die hebben daarvoor geen data nodig.”

“Zie je dat Team X veel meer bezoeken en tijd kwijt is aan de doelgroep chronisch zieken dan Team Y dan is het niet per definitie zo dat de een het beter voor elkaar heeft dan de ander. Alleen het begrip chronisch zieken is al zo breed. Dit kan gaan van een cliënt met beginnende Parkinson tot een cliënt met een ernstige vorm van MS. Je zult de tweede waarschijnlijk veel vaker bezoeken dan de eerste. Dit soort informatie zit bij het team. Daarom zien wij de informatie die we uit ons systeem halen als praatstuk voor het team. De verdieping komt echt vanuit het team.“

Leeft het binnen de teams, bezig zijn met Health Analytics?

“Het mooie bij ons is, dat onze zorgprofessionals tijd krijgen om zichzelf te ontwikkelen. We vinden zelfs dat dit moet. Het draagt namelijk enorm bij aan het niveau van onze medewerkers, zowel in de diepte en de breedte.

Momenteel is 1 op de 4 medewerkers bezig met een opleiding. Vanuit de opleiding starten ze onderzoeken waar ze o.a. zorginhoudelijke data vanuit Puur bij nodig hebben.”

“Als voorbeeld neem ik even crisissituaties. Het komt regelmatig voor dat cliënten met spoed worden opgenomen. Dat is niet heel wenselijk en de vraag is dan ook, wat is hier aan de hand en hoe kunnen we hier beter mee omgaan? Ze duiken dan in deze situaties en brengen aan de hand van de vastgelegde informatie in kaart hoe het zorgproces van ‘in zorg’ tot ‘spoedopname’ eruit ziet. Om welke doelgroepen gaat het? Welke ziektebeelden? Welke zorgplannen komen er aan te pas? Welke interventies? Etc. Het resultaat van het onderzoek was dat we de crisissituaties niet per definitie kunnen voorkomen maar wel dat we bij de cliënten waar de kans op een crisissituatie hoog is, een ‘wat als’ situatie te schetsen. Zo’n situatie schets je dan bijvoorbeeld samen met de cliënt, de huisarts, de mantelzorger en verpleegkundige. Op deze manier haal je de scherpe kantjes van de crisissituatie af als deze zich vervolgens echt een keer voordoet. Je bent enigszins voorbereid. Zeker voor de familie en vaak ook voor de cliënt zelf maakt dat de situatie iets draaglijker.”

“Dus ja, het bezig zijn met het verbeteren van de zorg met behulp van Health Analytics leeft zeker onder onze zorgprofessionals. Het zou mooi zijn voor de zorg in Nederland dat het hoog op de agenda van alle zorgaanbieders komt te staan.”

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr