Ecare. Puur voor zorg

Home > Echte verhalen > Amstelring Wijkzorg

Amstelring Wijkzorg

We zoomen in op de thuiszorgtak van Amstelring, Amstelring Wijkzorg. In 2013 besloot Amstelring Wijkzorg alle 42 wijkteams in 1 klap zelfsturend te maken. Met succes, nog steeds! De inzet van ICT die de zelfsturende teams optimaal ondersteunt, bestempelt directeur Matthias van Alphen als één van de kritische succesfactoren. Waarom koos Amstelring Wijkzorg voor de samenwerking met Ecare in deze transitie? 

matthiasWaarom moest het anders?

“De complexiteit van het traditioneel georganiseerde Amstelring, voelde als een doolhof voor cliënten. Ze konden hun weg maar moeizaam vinden. Tegelijkertijd voelden medewerkers zich niet meer verbonden met de alsmaar groter wordende organisatie. De ‘flauwekul van binnen’ drukte als een last op de schouders van de zorgverleners op de werkvloer. Tijd om het roer om te gooien. Het doel: kwalitatief betere zorg, aantrekkelijker werk voor verpleegkundigen en verzorgenden en een beter financieel resultaat.”

“Wat startte met een pilot ‘wijkgericht werken met zelfsturende teams’ binnen 2 teams, groeide binnen mum van tijd (lees: effectief 2 maanden) uit tot 42 volledig zelfsturende teams.”

Waarom koos Amstelring Wijkzorg voor Ecare?

“Na enig onderzoek bleek dat Ecare Services de enige partij in de markt is die een bewezen track record heeft wat betreft het ondersteunen van organisaties bij transities als deze. Daarnaast is de software van Ecare speciaal ontwikkeld om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen. Enerzijds maakt het dankzij de eenvoudige schermen het werk van de zorgprofessional gemakkelijker. Anderzijds heb je geen functioneel beheer nodig om de applicatie te onderhouden. Eén van onze speerpunten is om de overhead zo klein mogelijk te houden. Het is dan van belang dat je geen ICT afdeling hoeft op te tuigen, dat scheelt enorm in de kosten.”

“Een andere belangrijke factor bij onze keuze voor Ecare, is de wijze van factureren. We betalen een vast bedrag per geproduceerd uur. Leveren we niets, dan betalen we dus niets. Dat is een heel fijn idee als je niet zeker weet hoe de organisatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Het voelt niet als een blok aan het been. Dat hebben ze goed begrepen bij Ecare.”

Hoe hielp Ecare het roer om te gooien?

“Amstelring Wijkzorg werkt met de volledige software suite van Ecare. Puur Zorgdossier (voorheen: het Cliëntkompas) is het ECD van Ecare. Deze is ontwikkeld op basis van het Omaha System. Het grote voordeel hiervan is dat dankzij het Omaha System het gebruik van dezelfde taal onder alle zorgverleners wordt gestimuleerd. Informatie over de zorg is op deze manier eenvoudig met elkaar uit te wisselen. Ook helpt het bij de analyse van gegevens over de gehele organisatie. Dankzij deze werkwijze kunnen wij sturen op resultaten die iets zeggen over de kwaliteit van zorg en de cliëntpopulatie (Health Analytics). Het zijn geen nietszeggende productiecijfers waar traditionele organisaties nog vaak op sturen.”

“Ieder zelf organiserend team werkt met een set heldere kaders. Deze helpen het team kwalitatieve zorg te leveren en bij te sturen wanneer nodig. De resultaten van het eigen team en van andere teams worden overzichtelijk getoond in Puur Teaminzicht (voorheen Teamkompas). Zo kun je ze gemakkelijk bekijken en vergelijken. “Waar blinkt team B in uit? Wat kan ik van hen leren?”. Puur Teaminzicht stimuleert het onderling uitwisselen van kennis en laat teams optimaal zelfsturend werken.”

Monique van Bijsterveld, verzorgende bij Amstelring Wijkzorg, vertelt over het werken met Puur Zorgdossier (hier nog genaamd als Cliëntkompas).

“Goede communicatie tussen zorgverleners van een team maar ook tussen teams en zelfs tussen zorgorganisaties, is erg waardevol. Het draagt direct bij aan betere zorg. Als zorgorganisatie moet je dit faciliteren. En maak het dan niet ingewikkeld. Laat de communicatie niet over managementlagen lopen, maar breng de zorgverleners direct met elkaar in contact. Amstelring Wijkzorg gebruikt hier Puur Communicatieplein (voorheen: WeLinked) voor van Ecare. “Wij noemen het gewoon: het web”. Op een laagdrempelige wijze komen zorgverleners met elkaar in contact. Er worden vragen gesteld, tips gegeven en er wordt kennis uitgewisseld. Puur Communicatieplein helpt je een netwerkorganisatie te creëren. Zo voorkom je overbodige managementlagen. Je kunt via Puur Communicatieplein zelfs communiceren met zorgverleners van andere zorgorganisaties. Handig als je net even de kennis nodig hebt van een specialist die bij een andere instelling werkt. Zo ver is Amstelring Wijkzorg nog niet.”

Eenvoud

“Wat voor onze wijkverpleegkundigen het allerbelangrijkste is, is dat de software het primaire proces volledig ondersteund en dat het heel gebruiksvriendelijk is. Ze zien het echt als een hulpmiddel. Om het plaatje compleet te maken heeft Ecare ook de hardware (iPads en Iphones) en de data abonnementen voor Amstelring Wijkzorg geregeld en gebruiksklaar gemaakt. Ecare doet voor ons nog steeds het beheer van de apparaten en de abonnementen. Ook voor het repareren van een kapotte iPad kloppen we bij ze aan. Ze regelen het gewoon.”

“Ik weet mijn weg te vinden bij Ecare. Het is veel fijner om bij je leverancier binnen te komen en meteen de juiste personen aan te kunnen schieten, dan dat je met de voltallige directie in een strak kantoor op de bovenste verdieping koffie moet drinken. Je wilt gewoon bij elkaar in de keuken kunnen kijken.”

De feiten

Het wijkgericht werken met inzet van zelfsturende teams heeft zijn vruchten afgeworpen.*

98% van de medewerkers beoordeelt de nieuwe werkwijze positief.
Alle cliënten beoordelen de nieuwe werkwijze positief.
De productiviteit van de teams ligt aanzienlijk hoger dan de rest van de organisatie
Medewerkers geven aan dat zij de samenwerking met collega’s als plezierig ervaren.
Medewerkers zijn meer intrinsiek gemotiveerd.
Medewerkers geven aan dat zij door de nieuwe werkwijze betere zorg kunnen leveren aan cliënten en dat zij voldoende tijd voor de cliënt hebben.

*bron: In Voor Zorg

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr