Ecare. Puur voor zorg

Home > Echte verhalen > PJG: een gepassioneerde organisatie voor gezinshulp

PJG: een gepassioneerde organisatie voor gezinshulp

Paul Ellenbroek is gezinscoach bij Passie voor Jeugd en Gezin (PJG). Deze organisatie biedt hulpverlening aan gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. PJG is in 2014 opgericht en sindsdien snel gegroeid. Vanuit het bescheiden hoofdkantoor (geen logo’s en geen wapperende PJG-vlaggen) in Apeldoorn werken de gezinscoaches van PJG in grote delen van Gelderland en Overijssel. In dit interview vertelt Paul over zijn werk als gezinscoach en over de identiteit van PJG.


Met welke gezinssituaties werk je zoal?

Bij PJG werken we met hele diverse situaties. Ik heb zelf veel ervaring met het werken binnen de zogenaamde multi-problem gezinnen en met jeugdigen. Daarnaast werken gezinscoaches van PJG ook bij mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De gezinnen waarin wij werken en/of hun omgeving, ervaren veelal problemen op verschillende levensgebieden. Uit ervaring weet ik dat de meest zichtbare problemen, zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen bij de kinderen of een kort lontje bij ouders, vaak gevolgen zijn van diepgewortelde problemen op verschillende levensgebieden. Bij PJG kijken wij verder dan de oplossing voor een op zichzelf staand probleem, maar naar het gehele systeem. Een belangrijk element bij aanvang, en gedurende het traject van onze hulpverlening, is het in kaart brengen en versterken van een sociaal netwerk. Gezinnen of cliënten komen op verschillende manieren bij ons in zorg. Dit gebeurt wanneer cliënten zichzelf aanmelden met een hulpvraag. Daarnaast krijgen wij cliënten aangemeld via de sociale wijkteams of centra voor Jeugd en Gezin, huisartsen of andere medisch specialisten, maar het komt ook voor dat jeugdbeschermers cliënten aanmelden bij ons.

Ben jij als coach de enige van PJG die bepaalt hoe een traject bij een gezin eruit gaat zien?

Nee, je bent als coach bij PJG altijd gekoppeld aan een collega, dus we werken in tweetal bij een gezin. In het begin gaat er een intaker, die ook gezinscoach is, kijken welke coaches het beste bij een gezin passen. Vervolgens kom je wel altijd alleen in het gezin, dus om de beurt. We komen voornamelijk samen bij het gezin als we het gezinsplan gaan bespreken, of wanneer dit voor het gezin helpend of noodzakelijk is. Indien gewenst regelen we ook gesprekken met andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld met een mentor of psycholoog. Daarnaast houden we elk half jaar samen een evaluatie met ouders en de jongeren. Deze evaluatie wordt altijd met een gedragsdeskundige van PJG besproken. Bij multidisciplinaire overleggen worden meerdere betrokken professionals uitgenodigd. Hierbij kun je denken aan gezinsvoogden, raad van de kinderbescherming, wijkteam medewerkers, woningbouw, bewindvoerders, behandelaars, mentoren et cetera.

Hoe ziet een willekeurige werkdag eruit?

Op een dag als vandaag zit ik eerst even op kantoor, en bezoek ik daarna drie gezinnen. Om half elf ga ik naar een onlangs gescheiden vrouw. Zij hebben samen geen kinderen maar de vrouw heeft wel twee kinderen uit haar vorige relatie. Ze is op zoek naar een eigen huis, dus daarom gaan we samen naar de woningbouwvereniging om een lotingwoning proberen te regelen. Ik assisteer haar daarbij.

Dus je regelt ook hele praktische dingen?

Ja, echt wat op dat moment gewoon nodig is. Het regelen van een woning is belangrijk omdat ze anders op straat komt te staan. De vrouw kreeg middels een bezoekregeling één keer in de twee weken haar dochter op bezoek. Maar dat kan nu niet doorgaan omdat ze geen huis heeft. Daarnaast wil haar ex-man niet dat de dochter elke keer van hot naar her geslingerd wordt. Daarom heb ik ook veel contact met hem. Ik ben ook een tijdje een soort van mediator geweest, om het contact tussen hen weer te herstellen. Ze kunnen nu weer redelijk goed met elkaar overweg.

Gisterochtend heb ik eerst twee nieuwe collega’s ingewerkt en vervolgens had ik een spoedoverleg voor een gezin. Daarna had ik een individuele afspraak met een jeugdige cliënt. Bij deze jongen werkt het goed om al wandelend in gesprek te gaan over de afgelopen week en bespreken we dingen waar hij bijvoorbeeld tegenaan is gelopen en hoe hij hier mee om is gegaan. Soms resulteert dit in een compliment en een andere keer in een advies of opdracht om daarover na te denken. Ik ga vaak dingen met hem doen, zoals bijvoorbeeld drukke plekken bezoeken om te kijken hoe hij daarop reageert. Of we spelen een spel, met als doel om een primaire reactie van hem te ontlokken en deze vervolgens bespreekbaar te maken.

Wat vind je zo leuk aan je werk?

Wat ik er leuk aan vind is dat ik me niet echt een hulpverlener voel. Ik kom niet bij een gezin binnen met een lijstje waarop staat: ‘waar gaan we aan werken?’ Dat doen we echt samen. Je bent als coach te gast bij een gezin. Samen kijken we wat we kunnen doen om de boel beter te krijgen. Ik heb het liefst dat een gezin dat zo veel mogelijk zelf doet. Het gezinsplan is bij voorkeur ook zoveel mogelijk geschreven in de woorden van de cliënt. Als ik bijvoorbeeld net bij een gezin binnen ben, dan bel ik zoveel mogelijk samen met hen naar allerlei instanties om te laten zien hoe ik dat aanpak. Op een gegeven moment geef ik dan de telefoon aan hen en ondersteun hen dan op afstand.

Heeft dat grotendeels met ervaring te maken, dat je weet hoe je in bepaalde situaties moet handelen?

Het begint natuurlijk met de opleiding die je hebt gevolgd. Wat dat betreft hebben veel van mijn collega’s verschillende achtergronden. Ervaring en je eigen opvoeding bepalen zeker mee met hoe je handelt in je werk. Het heeft ook te maken met het gevoel te maken wat je vanuit de organisatie krijgt. Bij PJG krijg je veel verantwoordelijkheid, en word je vooral aangemoedigd om te doen wat echt nodig is. Elke situatie moet je weer met een open houding aangaan.

Uiteraard gebruiken we ook diverse methodieken tijdens ons werk. Een daarvan is de signs of safety. Daarbij werk je aan de hand van drie kolommen; In de eerst kolom bespreek en beschrijf je wat er goed gaat. Bij de middelste bekijk en beschrijf je wat de zorgen zijn en bij de derde bekijk en beschrijf je gezamenlijk wat er voor nodig is om de zorgen te verminderen. Aan de hand hiervan formuleer je de doelen.

Wat maakt PJG volgens jou een unieke organisatie?

Samenwerken is erg belangrijk bij PJG. Dat klinkt misschien cliché, maar ik vind het echt onze kracht. Alle collega’s dragen samen de organisatie. Er is onderling veel contact met elkaar. PJG kent geen hiërarchische structuur. We zijn een platte organisatie, die zonder managers werkt met kleine teams. We merken dat gezinnen steeds vaker vragen naar gezinscoaches van PJG, omdat wij niet gewoon maar doen. Wij kunnen ook kritisch zijn, en durven bepaalde misstanden binnen gezinnen te benoemen. Ons belangrijkste doel is om aan te sluiten bij de leefwereld van de gezinnen en samen toe te werken naar een situatie die in ieder geval goed genoeg is. Daar werken we elke dag met passie aan.

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr