Snel medicatie inzien & aftekenen door integratie Medimo in Puur

Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid, mutaties die te laat verwerkt worden: het toedienen van medicatie is altijd risicovol. We hebben nu een oplossing om deze risico’s te beperken en zo de zorg te verbeteren én tegelijkertijd het werk van zorgverleners te vergemakkelijken. Die oplossing is een integratie van de medicatieoplossing Medimo in Puur. Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid, mutaties die te laat verwerkt worden: het toedienen van medicatie is altijd risicovol. We hebben nu een oplossing om deze risico’s te beperken en zo de zorg te verbeteren én tegelijkertijd het werk van zorgverleners te vergemakkelijken. Die oplossing is een integratie van de medicatieoplossing Medimo in Puur.

Medimo heeft een applicatie om de toediening van medicatie vast te leggen. Dat helpt om de kwaliteit van de medicatiezorg te verbeteren. Voor zorgverleners is het handig als deze applicatie geïntegreerd is in het zorgregistratiesysteem Puur. En dat is nu gebeurd. De integratie van Medimo in Puur maakt het primaire proces voor zorgverleners efficiënter en sneller: één gebruikersaccount, één wachtwoord, twee applicaties.

“Vanuit het systeem van de apotheker komt informatie over toe te dienen medicatie direct in Medimo. Zorgteams werken in Medimo en zien daar van al hun cliënten de actuele medicatiegegevens. Ze registreren vervolgens welke medicatie ze aan welke cliënt hebben toegediend. Door de integratie van Medimo in Puur kunnen zorgverleners vanuit Puur nu snel medicatie inzien en aftekenen”, vertelt product owner Dennis Snippert.


Snel én efficiënt

Het voordeel voor zorgverleners is dan ook groot. Dennis: “Puur biedt een cliëntregistratiesysteem. Bestaat een cliënt nog niet in Medimo, dan wordt hij of zij automatisch aangemaakt vanuit de basisadministratie in Puur. Deze dataoverdracht gebeurt op basis van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Zo hoeven zorgverleners nooit meer cliëntdata dubbel aan te maken en worden fouten door handmatige handelingen voorkomen. Voorheen was er vaak discussie over wie de cliënt moest aanmaken in het toedienregistratiesysteem (bijv. Medimo). De apotheker werkt immers in een AIS en de wijkteams in Puur. En niemand wil een extra applicatie bijhouden. Die discussie is nu verleden tijd. Want vanuit Puur worden alle cliënten aangemaakt en up-to-date gehouden. Dit scheelt tijd en frustratie, en maakt de informatie dus ook betrouwbaarder.”

“Ook wordt in Puur per cliënt geclassificeerd welke zorg er nodig is en welke aandachtsgebieden er zijn. Eén van de aandachtsgebieden kan zijn dat een cliënt moeite heeft met het innemen van medicatie, met als bijbehorende actie dat daar toezicht op nodig is. Door een directe koppeling kan de zorgverlener vanuit Puur meteen in Medimo de toegediende medicatie registreren – zónder opnieuw in te loggen. Dat werkt snel én efficiënt.”


Hoe de integratie tot stand kwam

Els de Boer, werkzaam bij Thebe en nauw betrokken bij projecten en implementaties van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en ICT, vertelt: “We waren bezig met de implementatie van elektronische toedienregistratie (ETDR) van medicatie. Dat is in verpleeghuizen al behoorlijk ingeburgerd en binnen de wijkverpleging/thuiszorg begint dat nu ook. Meestal wordt het als aparte applicatie ingezet, maar wij zijn twee jaar geleden een bijzonder ontwikkeltraject in gegaan. Samen met drie buurtteams, een apotheker, de leverancier van ETDR (Medimo) en Ecare, onze leverancier van het Zorgregistratiesysteem / ECD zijn we gaan kijken hoe we de ETDR applicatie konden integreren in ons ECD, Puur.”

“Inmiddels is de integratie van de ETDR applicatie in Puur gerealiseerd en ronden we de ontwikkelperiode af. Deze koppeling maakt het heel bijzonder! De koppeling tussen Puur en Medimo betekent dat onze medewerkers vanuit het ECD van de cliënt meteen kunnen doorklikken naar het medicatiedossier in Medimo. Ze hoeven dus niet in twee applicaties te werken en dat is voor hen heel prettig.”

“Zowel de apotheker als de buurtteams zijn heel blij met deze ontwikkeling”, vertelt Els verder.


Rollen en rechten goed geregeld

De grote meerwaarde zit met name in:

  • Accurate vastlegging van medicatietoediening, actuele toedienlijsten;
  • Integratie in de dagelijkse digitale praktijk;
  • Kwaliteit van zorg: minder vergeten toediening, signaal bij vergeten toediening;
  • Mogelijkheid tot dubbele controle bij risicovolle medicatie die niet gebaxterd is;
  • Tijdsbesparing;
  • Geen papieren toedienlijsten die twee jaar bewaard moeten worden;
  • Tevredenheid onder medewerkers;
  • Efficiency voor de apotheker (niet meer printen en verspreiden van papieren lijsten).

Dennis vult aan: “Er worden nu inderdaad minder fouten gemaakt in het toedienen van medicatie. Door de koppeling wordt het risico op het kiezen van een verkeerde cliënt beperkt. Bijvoorbeeld wanneer er twee Jansens in dezelfde wijk wonen. In Puur kiezen zorgverleners de juist cliënt Jansen, waarna in Medimo ook automatisch de juiste Jansen (inclusief medicatie) naar voren komt.” Natuurlijk zijn daarbij de rollen en rechten goed geregeld. Zo kunnen zorgverleners uitsluitend hun eigen cliënten inzien. “Bovendien is de integratie zo opgezet dat alleen cliënten die in Puur geclassificeerd zijn om medicatie toe te dienen, ook in Medimo vindbaar zijn. Dat geeft cliënten de zekerheid dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan”, aldus Dennis.


Meer elektronische voorschrijfsystemen

Onze vervolgstap is duidelijk: meer medicatieoplossingen in Puur integreren. “Dat kan ook, want voor het eenmalig inloggen – waarmee zorgverleners in Puur én direct ook in Medimo ingelogd zijn – maken we gebruik van Open ID Connect. Dit is een internationale standaard met als voordeel dat we dit ook kunnen inzetten voor andere systemen. Niet alle thuis- en woonzorgorganisaties werken natuurlijk met Medimo, en wij willen zo snel mogelijk het werk voor iedere zorgverlener vergemakkelijken en de zorg voor cliënten overal in Nederland verbeteren. Stay tuned.”

Wil je meer weten over Medimo in Puur? Neem gerust contact op met Dennis, dennis.snippert@ecare.nl.


Puur-praktijk-verhaal

Benieuwd of Puur ook voor jou de juiste software kan zijn? Of wil je meer weten over Medimo? Kom naar Het Zorg Festival voor een Puur-praktijk-verhaal of bezoek de stand van Medimo die dag. Schrijf je in voor de workshop via hetzorgfestival.nl. We zien je graag op dinsdag 28 mei op De Landgoederij in Bunnik.


Lees nog even verderStage lopen of afstuderen bij Ecare…hoe is dat?

5 september 2019

“They really gave me the opportunity to find myself professionally.”   Stage lopen en een afstudeeropdracht zoeken; het hoort er […]

bekijken

Ben je erbij, op 17 september?

23 juli 2019

Zorg Inspiratiedag Klinisch redeneren Tijdens de Zorg Inspiratiedag op dinsdag 17 september staat een verkorte cursus klinisch redeneren én een […]

bekijken

PREM geïntegreerd in Puur

19 juli 2019

Met gepaste trots delen we mee dat PREM in ons ECD – Puur – is geïntegreerd en de gegevens automatisch […]

bekijken

" De integratie van Medimo in Puur maakt het primaire proces voor zorgverleners efficiënter én sneller. Eén gebruikersaccount, één wachtwoord, twee applicaties. "Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief


Hallo Ecare,

Graag ontvang ik nieuws van jullie.
Mijn naam is en mijn e-mailadres is . Ik werkzaam bij .info@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |