Onvrijwillige zorg in Puur

Dwang in de zorg, we hopen het zo min mogelijk mee te hoeven maken. Soms ontkomen we er helaas niet aan en worden situaties zo penibel waardoor het voor de cliënt en zijn of haar omgeving beter is om onvrijwillige zorg in te zetten. Maar niet voordat de hele situatie in kaart gebracht is en er alles aan gedaan is om te voorkomen dat onvrijwillige zorg ingezet moet worden.

Wouter Kranenburg is Product Owner van het ontwikkelteam Zorg. Samen met het team en onze klanten werkt hij dagelijks aan Puur; onze software voor de ouderenzorg. Hij vertelt over de nieuwe manier waarop Puur onvrijwillige zorg zal ondersteunen, waar hij en zijn team aan hebben gewerkt.


Onvrijwillige zorg kent een gelijke cyclus

Wouter vertelt: “Samen met gedragskundigen van JP van den Bent zijn we een tijd geleden gestart met het onderwerp onvrijwillige zorg. We zijn eerst gaan kijken naar het primaire proces: hoe kom je tot onvrijwillige zorg en hoe gaat het proces dan verder? En, hoe zorg je ervoor dat je onvrijwillige zorg ook (tijdig) afbouwt en hierover nadenkt?”

“We kwamen tot de conclusie dat het al dan niet komen tot de inzet van onvrijwillige zorg heel mooi past in de cyclus die we al hadden om te komen tot een plan en de aanpassing daarvan. De oplossing in Puur is daarom ook veel meer geworden dan alleen een formulier waarin we het vastleggen. Onvrijwillige zorg kent namelijk een gelijke cyclus als de rest van de zorg.”

Het uitgangspunt moet zijn: ‘nee, tenzij’

“We zagen ook dat elke vorm van onvrijwillige zorg zijn oorsprong vindt in een probleem of aandachtsgebied van het Omaha System. Dat is op zich logisch, want een aandachtsgebied leidt uiteindelijk tot de inzet van een interventie. Deze interventie is in de meeste gevallen een afspraak die je als zorgverlener samen met de cliënt maakt. ”

“Daarom is dit in Puur ook de volgorde: wanneer er een aandachtsgebied is ga je eerst kijken of je tot een interventie kunt komen waarbij je tot consensus bent gekomen met de cliënt (‘nee, tenzij’). De interventie kan de cliënt dan ook in zijn vrijheid beperken. De manier waarop dit gebeurt staat dan goed beschreven in de afspraak bij het aandachtsgebied. De zorg is in dat geval niet onvrijwillig. Er is dan geen sprake van iets wat de zorgverlener de cliënt oplegt”, vertelt Wouter.


Puur begeleidt je door het proces

“In sommige gevallen is dat niet mogelijk en is het nodig om onvrijwillige zorg in te zetten. In dat geval gaat dit vooraf aan de reguliere analyse: je bepaalt eerst welk aandachtsgebied er speelt en wat hiervan de ernst en oorzaak is. Onder elk aandachtsgebied is het mogelijk om bij een interventie aan te geven dat er sprake is van onvrijwillige zorg. Als je daarvoor kiest, dan begeleidt Puur je door het proces. Samen met de betrokkenen kijk je naar welke onvrijwillige zorg je gaat toepassen binnen deze interventie. Daarbij is het heel belangrijk om te kijken hoe dit bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het aandachtsgebied. Je houdt dus altijd het ‘probleem’ voor ogen. Ook helpt Puur je – door middel van kritische en reflecterende vragen – om na te denken over minder ingrijpende interventies.”

Onvrijwillige zorg is als thema geheel verweven in Puur

Bij de uitvoering van de interventie is vanaf nu altijd zichtbaar voor al je collega’s dat er sprake is van onvrijwillige zorg en wat hier de achtergrond en het doel van is. Het is belangrijk dat het altijd en overal zichtbaar is in het dossier van de cliënt, zodat je scherp houdt dat hier sprake is van onvrijwillige zorg. Je ziet het ook meteen als de interventie moet worden geëvalueerd. Bij het evalueren kun je ervoor kiezen om de interventie voort te zetten, te wijzigen of te beëindigen. Het wijzigen van de interventie kan bijvoorbeeld zijn het inzetten van een minder ingrijpende interventie. Ook dan is het belangrijk om te kijken naar de actuele stand van zaken ten aanzien van het bijbehorende aandachtsgebied. Er wordt een nieuwe evaluatiedatum bepaalt en zo gaat de cyclus weer verder.

Dit maakt dat onvrijwillige zorg als thema geheel verweven is in Puur. Op een logische manier, die aansluit bij de dagelijkse praktijk en manier van werken. Op deze manier helpt Puur zorgverleners te komen tot passende interventies, maar stimuleert Puur ook om kritisch na te denken en onvrijwillige zorg af te bouwen waar mogelijk.


Ook perfect toepasbaar in de wijk- en woonzorg

Wouter vertelt verder: “Nadat we dit hebben ontwikkeld, kregen we steeds meer vragen over dit thema. We zijn samen met organisaties uit de wijkverpleging en woonzorg  – Buurtzorg en Zorgaccent – gaan kijken in hoeverre dit toepasbaar is voor hen. Dit bleek perfect te passen. Dat komt goed uit met het oog op de nieuwe Wet zorg en dwang die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt.”

Klaar voor de toekomst

“Wij bij Ecare zijn blij dat de gedragskundigen van JP van den Bent hun expertise hebben ingezet om samen met ons tot deze mooie oplossing te komen. Ook het klankbord van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden uit de ouderenzorg is van toegevoegde waarde geweest. De zorgverlener wordt in Puur geholpen om op een gemakkelijke en snelle manier onvrijwillige zorg in kaart te brengen en door middel van een cyclisch proces ook weer af te bouwen. Het is in zijn geheel verweven in het zorgdossier. Daarnaast zijn we voorbereid op de toekomst.”

Wil je meer weten over onvrijwillige zorg in Puur? Neem dan contact op met Wouter Kranenburg, Product Owner van ons ontwikkelteam Zorg via wouter.kranenburg@ecare.nl of kom naar één van onze Puur Proeverijen!


Lees nog even verderStage lopen of afstuderen bij Ecare…hoe is dat?

5 september 2019

“They really gave me the opportunity to find myself professionally.”   Stage lopen en een afstudeeropdracht zoeken; het hoort er […]

bekijken

Ben je erbij, op 17 september?

23 juli 2019

Zorg Inspiratiedag Klinisch redeneren Tijdens de Zorg Inspiratiedag op dinsdag 17 september staat een verkorte cursus klinisch redeneren én een […]

bekijken

PREM geïntegreerd in Puur

19 juli 2019

Met gepaste trots delen we mee dat PREM in ons ECD – Puur – is geïntegreerd en de gegevens automatisch […]

bekijken

" Wij bij Ecare zijn erg trots op de nieuwe functionaliteit. Het helpt de zorgverlener om op een gemakkelijke en snelle manier onvrijwillige zorg in kaart te brengen en door middel van een cyclisch proces ook weer af te bouwen. Het is in zijn geheel verweven in het zorgdossier. Daarnaast zijn we voorbereid op de toekomst en wordt er aan alle richtlijnen van de Wet zorg en dwang voldaan. "Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief


Hallo Ecare,

Graag ontvang ik nieuws van jullie.
Mijn naam is en mijn e-mailadres is . Ik werkzaam bij .info@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |