Ecare. Puur voor zorg

Home > Blog > Zorg > Melden van incidenten: geen ‘moetje’ maar een mogelijkheid tot verbetering!

Melden van incidenten: geen ‘moetje’ maar een mogelijkheid tot verbetering!

Iedereen die in de zorgverlening werkt, moet er zo nu en dan aan geloven: het melden van een incident. Ik ben zelf jarenlang begeleider geweest bij een zorgorganisatie en uit ervaring weet ik dat dit niet bepaald het leukste werk is. Regelmatig kostte de registratie van een incident me te veel tijd. Die tijd besteedde ik natuurlijk liever aan de bewoner of cliënt. Gelukkig werken we bij Ecare elke dag aan slimme software (Puur) dat betere zorg ondersteunt. Zo hebben we samen met de JP van den Bent Stichting (JP) software ontwikkeld dat het melden van incidenten een stuk makkelijker maakt! De essentie is dat je geen incidenten meldt, maar nadenkt over hoe het beter kan. Verbeteracties noemen we dat.


Incidenten

In de zorg hebben we nu eenmaal met incidenten te maken. Dit kunnen allerlei soorten incidenten zijn. Gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld een vluchtgang in een gebouw dat versperd is, kan een melding waard zijn. Wat als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, maar de gang staat vol met bedden, omdat de kamers even leeggehaald moesten worden? Het nieuwe formulier dat we hebben ontwikkeld om incidenten te melden geeft een werknemer de mogelijkheid om elk denkbaar incident te melden. Hierbij kun je denken aan agressie van een cliënt richting een medewerker of medecliënt, of het melden van een medicatiefout (bijvoorbeeld weigering van inname door een cliënt). Maar ook ‘kleinere’ ongelukken zoals een bewoner die uit een stoel valt, moeten geregistreerd worden.

Preventie

Hoewel een verbeteractie kan voelen als een ‘moetje’, is de registratie uiteraard erg belangrijk om incidenten in de toekomst te voorkomen. Het gaat bij een verbeteractie zeker niet om klikken, maar om het verbeteren van zorg. In het formulier van JP staat een heel mooi deel over reflectie: ‘hoe heb ik gehandeld, en hoe kan ik het de volgende keer anders doen, om te voorkomen dat het niet weer gaat gebeuren?’ Deze vragen dagen je uit om na te denken. Het is niet alleen maar een feitelijke afhandeling maar juist ook een verbetering van de zorg die we bieden.

De verbeteractie

Het mooie van het nieuwe verbeteractieformulier in het is dat het is geïntegreerd in het zorgdossier. Je kunt dus als zorgverlener of begeleider in het dossier van de cliënt of bewoner een verbeteractie aanmaken. Integratie in het dossier van de cliënt maakt het melden eenvoudiger; informatie van de cliënt maar ook van jouzelf als melder, zijn al voorgeselecteerd in het formulier. Denk hierbij aan de gegevens van de cliënt en de locatie waar jij als werknemer werkzaam bent.

Het formulier Verbeteractie vraagt geen overbodige informatie van de werknemer. Alle vragen die worden gesteld zijn eenvoudig te beantwoorden, ook in het geval je een invaldienst draait op een woongroep. Alleen gegevens die van belang zijn dienen te worden geregistreerd en dit maakt dat je weinig tijd nodig hebt voor het registeren van een incident in het formulier.

Hoe het werkt in Puur

Het nieuwe formulier in Puur spoort je aan om een verbeteractie kort en bondig te beschrijven. Je doorloopt een stroomdiagram aan de hand van een aantal pijlen.

Van de feitelijke informatie die je toevoegt in de pijlen ‘Wie’ (cliënt, melder, coördinator) + ‘Waar en Wanneer’ (plaats, tijd) kom je bij de pijlen die je vragen om na te denken over het incident. ‘Wat’ is er gebeurd en wat heb je zelf ondernomen tijdens het incident. Maar ook: ‘Hoe’ heb je gehandeld en wat zou je een volgende keer anders kunnen doen in de ondersteuning of wat moet worden toegevoegd aan het dossier van de cliënt? Tenslotte wordt je gevraagd na te denken over wat jijzelf, de organisatie of je team zouden kunnen doen om te voorkomen dat een dergelijk incident opnieuw zal plaatsvinden.

Je teamcoach of coördinator krijgt een melding dat een medewerker uit het team een melding heeft gedaan. Hij of zij kan ervoor kiezen om het formulier te voorzien van feedback en retour te sturen naar de melder. Dat vind ik het mooie van ons nieuwe formulier voor verbeteracties: je staat er niet alleen voor. Samen met collega’s kijk je terug op het incident en kijk je kritisch naar je eigen handelen en de ondersteuning die wordt geboden aan de cliënt. Zijn de te ondernemen acties in het dossier nog relevant, of moeten ze aangepast worden? Op deze manier dragen de verbeteracties bij aan een betere zorg!

Wil je weten wat hoe onze software Puur jouw organisatie kan ondersteunen bij betere zorg? We laten het je graag zien! Stuur ons gerust een e-mail met je vragen naar: info@ecare.nl

Geplaatst op: 1 aug 2017 in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr