Ecare. Puur voor zorg

Home > Blog > Zorg > Puur helpt Thebe Begeleiding op weg naar meer zelfstandigheid

Puur helpt Thebe Begeleiding op weg naar meer zelfstandigheid

In navolging van Thebe Wijkverpleging hebben ook de medewerkers van Thebe Begeleiding de eerste stap gezet naar zelfstandige teams. Zij zijn gaan werken met onze software Puur. Judith was als adviseur van Ecare betrokken bij de implementatie hiervan. Hoewel er verschillen zijn tussen wijkzorg en begeleiding, legt zij graag uit waarom Puur ook goede ondersteuning biedt aan deze teams.

Het grootste verschil is misschien wel dat de medewerkers in de begeleiding op papier wel een team vormen, maar in de praktijk functioneert een begeleidingsteam heel anders dan een team in de wijkverpleging. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er meer 1-op-1 contact is tussen de begeleider en cliënt. Er is daarom ook minder sprake van een planning, want de afspraken worden ook 1-op-1 gemaakt. Dit is natuurlijk heel praktisch en flexibel. Daarentegen levert het voor deze teams niet de benodigde transparantie en wordt er bijvoorbeeld bij een nieuwe cliënt veel tijd en energie gestoken om deze zorg op te starten. Denk daarbij aan de locatie waar deze begeleiding moet worden gegeven en het tijdstip. Natuurlijk wordt er gekeken naar de juiste combinatie tussen begeleider en cliënt, maar de productiviteit en medewerkerstevredenheid staan hierin ook centraal. Hierbij moet gekeken worden of een nieuwe cliënt aansluit op de planning van een medewerker, zodat deze bijvoorbeeld niet een uur hoeft te rijden voor een uur begeleiding, of dat de medewerker maar een enkele cliënt op een avond hoeft te begeleiden.

Puur biedt deze transparantie op teamniveau. Dat is onder andere de reden geweest voor Thebe Begeleiding om ook met Ecare aan de slag te gaan. Voor Thebe Begeleiding is dit een eerste stap in het faciliteren van meer zelfstandige teams. Een groot voordeel daarbij is ook dat de Thebe Wijkverpleging al werkte met Puur. Voordat Thebe Begeleiding met Puur werkte, werd op papier gecommuniceerd met de wijkteams en andersom. Binnen Puur zijn de rapportages inzichtelijk voor beide teams en er is dus een heel kort lijntje tussen de wijkverpleging en begeleiding.

Daarnaast registreren alle medewerkers al hun uren in Puur. Met het juiste inzicht in de registratie en de productiviteit, worden zij goed gefaciliteerd om nieuwe cliënten in zorg te nemen. Maar dat niet alleen. Omdat Puur heel open is, is het bij ziekte of verlof ook handig om cliënten over te nemen van collega’s. Voor de wijkverpleging is dit heel normaal, maar voor begeleiding is dit natuurlijk niet zo vanzelfsprekend vanwege het 1-op-1 contact. Een nieuwe- of een herbeschikking is ook inzichtelijk voor de teams. Een coördinator tussen een backoffice en de teams zou met deze inzichten in Puur daarom ook overbodig zijn, omdat het volledig faciliteert aan teams om dit zelf te organiseren. Het eerste stapje voor Thebe Begeleiding is gezet.

Met betrekking tot het opstellen van een zorgplan en het verantwoorden van de geleverde zorg, moet (helaas) worden voldaan aan formats die gemeenten opstellen. Vanuit Ecare kijken wij kritisch naar deze formats. Los van de inhoud van het format, is het in vergelijking tot bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet ook heel bijzonder dat een financier op zorginhoud iets verwacht of voorlegt aan een zorgorganisatie. Ook los van Thebe, proberen wij hierin iets te betekenen voor organisaties die zorg leveren dat gefinancierd wordt door gemeentes.

Wordt vervolgd…

Geplaatst op: 4 mei 2017 in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr