Ecare. Puur voor zorg

Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden

Ecare Services b.v volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT (voorheen ICT Office / Fenit). Deze zijn te vinden in de Fenit Leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. ® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.
© Nederland ICT 2014 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

Voor meer informatie

Nederland ICT

Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden
Postbus 401, 3440 AK Woerden
0348 – 49 36 36

© 2017 Copyright, All rights reserved

Made by Grphx & Webrr