Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Slimme software bouwen! Dat zit in ons dna!

Onze werkwijze

Als we op een verjaardag proberen uit te leggen wat we doen, dan krijgen we al snel vragen over pc’s thuis die niet goed werken of de printer die het weer eens niet doet. Ook komt het beeld van de prototype nerd regelmatig om de hoek kijken. Toch gaat het bij ons anders! We geven jullie graag een kijkje in onze keuken.

Ecare Gecomprimeerd 2700px 08027
Ecare Gecomprimeerd 2700px 07869

De productstrategie

Bij Ecare werken we met diverse collega's aan de product strategie voor PUUR. De input voor de product strategie halen we op bij eigenlijk al onze collega's, onze klanten en zorgorganisaties die nog niet met PUUR. werken.

Die strategie betreft met name:

  • Wat gaan we maken?

De productstrategie wordt bepaald naar aanleiding van gesprekken met zogenoemde stakeholders. Denk bij stakeholders aan diverse professionals die werkzaam zijn bij zorgorganisaties, ketenpartijen en natuurlijk onze eigen collega’s.

Het resultaat uit die gesprekken vormt een beeld van hoe het einddoel eruit moet komen te zien en hoe we daar samen naartoe gaan werken.

Scrum

Van strategie naar uitvoering

Om tot het einddoel te komen, maakt de Product Owner alle stapjes - de ontwikkelideeën - er naar toe zo klein mogelijk. We werken namelijk geen maandenlang aan grootse verbeteringen, maar we leveren binnen korte tijd in hoog tempo kleine verbeteringen en wensen op. Ondertussen houdt de Product Owner nauw contact met onze stakeholders, zodat we continu kunnen checken of we met elkaar nog op hetzelfde spoor zitten.

De ontwikkelteams werken de details vervolgens uit in een aantal User Stories*. De wensen van de klant worden hiervoor verzameld en vastgelegd op een zodanig begrijpelijke manier dat de ontwikkelaars er vervolgens mee aan de slag kunnen. De Product Owner binnen het team bepaalt hierbij ‘Wat’ er moet worden gedaan. Het ontwikkelteam bepaalt ‘Hoe’ dit wordt gerealiseerd.


De Product Owner werkt samen met een vast ontwikkelteam, dat verder bestaat uit softwareontwikkelaars, een Scrum Master, een Kwaliteit Specialist en een Product Specialist. Wij hebben momenteel zes ontwikkelteams.

* “In onze uitleg gebruiken we veel Engelse termen. Dat doen we niet om interessant te lijken, maar omdat we werken volgens de Scrum methode. Scrum is ontwikkeld in de VS, vandaar dus al die Engelse woorden.”

Samenwerken

Ontwikkelen & testen

Het ontwikkelteam gaat vervolgens aan de slag om een Minimal Viable Product op te leveren. Dit is een product met voldoende functionaliteit om mee te kunnen werken. Dit gebeurt in sprints (periodes) van twee weken. Daarna wordt de opgeleverde software samen met klanten getest. Waarna het ontwikkelteam in een nieuwe sprint de feedback verwerkt, en het product verder ontwikkelt totdat uiteindelijk het einddoel gerealiseerd is. Dankzij deze manier van werken komen we, samen met onze gebruikers, tot een goed en vooral gebruiksvriendelijke oplossing.

Ontwikkelen

Documentatie

Hoewel onze software al eenvoudig in gebruik is, is documentatie soms toch wel handig.


We leveren technische documentatie op. Hierin staat de verantwoording voor wat er is gebouwd en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast bieden we online functionele beschrijvingen van onze oplossingen. En waar nodig verwerken we de informatie op plekken waar onze eindgebruikers ze nodig hebben: in PUUR., bijvoorbeeld door middel van tips en instructiefilmpjes.

Support

Implementatie & opleiding

Bij Ecare staat een team van adviseurs en productspecialisten klaar die onze klanten begeleidt bij het implementeren van PUUR. en het trainen van medewerkers. De implementatie doen we altijd zelf. Natuurlijk samen met de zorgorganisaties.


Wij zoeken de gulden middenweg tussen specifieke inrichtingsmogelijkheden en standaardisatie. PUUR. is ontwikkeld zodat iedere gebruiker binnen iedere organisatie er blij van wordt en dat specifieke inrichtingsmogelijkheden minimaal zijn. Uiteraard worden eigen locaties, producten, tarieven en dergelijke specifiek ingericht.


Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de opleiding van eindgebruikers. De rode draad in onze opleidingen is het ‘professioneel denken en doen’ van de zorgverleners. Dit ziet men terug in de kwaliteit van kennisoverdracht, betrokkenheid van medewerkers, professionalisering van de zorgteams, hogere zelfstandigheid en daarmee minder belasting van de ondersteunende organisatie en coaches.


Na het voltooien van de implementatie blijven onze klantteams in nauw contact met onze klanten. Verloopt alles naar wens, kan er nog iets verbeterd worden of zijn er alweer ideeën voor nieuwe softwareontwikkelingen? Samen komen we tot de beste resultaten.