Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
24 augustus 2021

Dit wil je weten over cliëntprofielen (en de zorginkoop wijkverpleging)

Blog

Er verandert best wel wat in de bekostiging van de wijkverpleging. Zo voert het ministerie van VWS de zogenaamde cliëntprofielen in voor gecontracteerde wijkzorg. Dit wil zeggen dat je elke cliënt indeelt in een profiel en daarop de bekostiging afstemt. Cliëntprofielen is een vijfjarig experiment dat vanaf 2022 start. Slaagt het dan vormen cliëntprofielen de basis van de bekostiging voor de wijkverpleging. Onze collega’s Sjors de Kwaasteniet en Frauke Luft lichten de cliëntprofielen toe in dit blog.

Het doel

In een cliëntprofiel staat aangegeven hoeveel uur zorg per maand iemand krijgt, maar niet welke zorg. Hiermee krijg de wijkverpleegkundige meer ruimte om naar eigen inzicht de zorg te verlenen die de cliënt op dat moment nodig heeft, zo is de gedachte. Denk aan onplanbare zorg, meer ruimte voor maatwerk, innovatie en autonomie. Het doel van cliëntprofielen is om te sturen op goede uitkomsten voor de cliënt en niet enkel te sturen op zorguren. Het nieuwe bekostigingsmodel beoogt ook meer samenwerking binnen de wijkverpleging en over de domeinen heen. Door vijf vragen in te vullen, ontstaat een cliëntprofiel voor de bekostiging van zorg. Daardoor krijg je ook meer inzicht in de zorgvraag van de cliënten en kun je later zorginzet voorspellen. Daarmee kan je met de verzekeraars onderhandelen over de inkoop van zorg.

Zelf onderhandelen over tarieven

Klinkt mooi maar hoe zit het precies met de zorginkoop? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt geen tarieven voor de cliëntprofielen vast. Tarieven komen tot stand door onderhandeling tussen de zorgorganisatie en zorgverzekeraar(s). Van ict-leveranciers wordt verwacht dat ze hun ecd gereed hebben gemaakt voor het experiment cliëntprofielen. Daarna kunnen zorgaanbieders en verzekeraars op basis van deze cliëntprofielen inkoopafspraken maken. De NZa geeft duidelijk aan: de ict-leveranciers moeten nu aan de slag; zorgaanbieders en verzekeraars hoeven nog even niets te doen.

Extra administratielast

Wij zijn inderdaad druk bezig met het automatiseringsvraagstuk van de cliëntprofielen en zijn deelnemer aan de kerngroep ‘ICT implementatie nieuwe bekostiging wijkverpleging’ van de NZa. Op basis van cliëntprofielen de zorgbekostiging afstemmen is mooi, omdat het domeinoverstijgende zorgverlening mogelijk maakt. Al zijn we het niet eens met de uitspraak dat die extra vragenlijst invullen extra administratieve handelingen voorkomen. Tijdens de eerste pilotperiode stelt de NZa op basis van praktijkonderzoek dat het invullen van deze vragenlijst per cliënt slechts 30 seconden vergt. Maar het zijn antwoorden op vragen die je al in de anamnese en het assessment hebt gesteld, dus waarom zou je een extra vragenlijst invullen als je de antwoorden al hebt?

De NZa stelt dat het afzonderlijk invullen van die vragen daadwerkelijk nodig is, omdat een classificatiesysteem niet alle antwoorden heeft. Dat klopt, maar wij zijn ervan overtuigd dat alle antwoorden op de vragen uit de cliëntprofielen al in PUUR. zitten.

Rekensom

Als je als zorgorganisatie 3.000 cliënten hebt, dan is de extra tijd toch 3.000 x 30 seconden is 1.500 minuten. Wijzigt er iets in het zorgplan van de cliënt, dan moet je die vragenlijst opnieuw invullen. Ongemerkt gaat er dan toch behoorlijk wat tijd in zitten. Dat is nu precies wat we niet willen.

Automatisch cliëntprofielen genereren

Daarom zorgen wij ervoor dat de cliëntprofielen per 31 december van dit jaar netjes zijn verwerkt in PUUR. Per cliënt wordt er automatisch een cliëntprofiel ingevuld. Houd je het zorgdossier goed bij, dan krijg je een correct ingevuld cliëntprofiel en blijft dit up-to-date. Zo kan je met de cliëntprofielen onderhandelen met de zorginkoop wijkverpleging 2023 zonder die afzonderlijk te hoeven invullen. Fijn toch?

Goed om te weten is dat cliëntprofielen voor de zorginkoop wijkverpleging 2022 geen rol spelen. Je kunt ermee gaan experimenteren voor de zorginkoop van 2023; PUUR. is er klaar voor. Wil je zorg inkopen op basis van de cliëntprofielen? Maak afspraken met je zorgverzekeraar(s).

Webinar: Zorginkoop wijkverpleging 2022

Meer weten over cliëntprofielen en zorginkoop voor de wijkverpleging? Op 7 september krijg je tijdens het webinar om 14.00 uur nog meer informatie hierover en tips hoe je de zorginkoop voor 2022 (en) 2023 goed kunt regelen.