Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
6 mei 2022

Een mijlpaal voor ons ECD PUUR.

Nieuws

Ecare is, in samenwerking met HINQ, als één van de eerste ECD leveranciers in Nederland gekwalificeerd voor het ontsluiten van Basisgegevens Langdurige Zorg (BGLZ) naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). En daar zijn we trots op!

Stimuleren van samenwerking in de verschillende regio’s

Toen de melding binnenkwam, hebben we hard gejuicht. Ons slimme ECD PUUR. is, in combinatie met HINQ, gekwalificeerd voor het ontsluiten van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BGLZ) naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dit biedt zorgorganisaties in verschillende regio’s zoals de Achterhoek en Noord-Brabant de mogelijkheid om informatie die vastgelegd is in het ECD PUUR. via de PGO beschikbaar te stellen aan haar cliënten. BrabantZorg gaat dit als één van de eersten in Nederland testen door burgers toegang geven tot hun gezondheidsdata via de PGO’s.

Door samen te werken met HINQ als dienstverlener zorgaanbieder (DZVA) kunnen we deze gegevens veilig uitwisselen. Dit gebeurt volgens de standaarden van het MedMij afsprakenstelsel.

Tristan Garssen | CIO bij HINQ

Deze ontwikkeling maakt regionale samenwerking mogelijk

“Deze ontwikkeling maakt ook regionale samenwerking mogelijk,” vertelt Tristan Garssen van HINQ. “Bijvoorbeeld door het combineren van de dossiers van verschillende zorginstellingen in de PGO. Maar ook door onderling afstemmen van de behandeling door zorgprofessionals te ondersteunen. De ontsluiting van de gegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van de cliënt is daarin een belangrijke stap naar gegevensuitwisseling voor het totale netwerk. Zo wordt het mogelijk om zorg te bieden die past bij de cliënt, en zo tijd te besparen voor de zorgprofessional.”

Dennis Snippert | Product Owner bij Ecare

Informatie uit PUUR. gestandaardiseerd delen met 'derden'

“Informatie moet op de juiste en op een veilige manier worden overgedragen naar en tussen alle betrokken partijen. De kwalificering van ons ECD PUUR. voor het ontsluiten van BGLZ naar een PGO is dan ook een geweldige stap! Deze kwalificatie bewijst dat je informatie die in een ECD vastligt, gestandaardiseerd kunt delen met ‘derden’.”

In de Achterhoek en Noord-Brabant

Zorgaanbieders geven cliënten toegang tot gezondheidsdata via PGO

Arno Boudewijns | Manager Ondersteuning & Advies BrabantZorg
“Het kunnen ophalen, inlezen of uploaden van cliëntinformatie met zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een hele mooie ontwikkeling. Bij BrabantZorg zijn we erg benieuwd hoe de PGO in de praktijk door cliënten ervaren wordt.


We zien nu al veel voordelen. Een cliënt krijgt meer eigen regie over zijn eigen gezondheidsgegevens; onze wijkverpleegkundigen hebben een beter totaaloverzicht van de gezondheidssituatie van de cliënt; alle betrokken zorgprofessionals kunnen beter met elkaar samenwerken.


Om feedback bij cliënten en wijkverpleegkundigen op te halen, gaan we al in een vroeg stadium proefdraaien. Hun feedback is voor ons ontzettend waardevol; hoe wordt het ontvangen, gaat er nog iets mis, wat kan er nog geoptimaliseerd worden? Deze feedback nemen we weer mee in onze regio-overleggen samen met andere zorgaanbieders & it-leveranciers om hierin vervolgstappen te kunnen maken.”

Rob van Brummelen | Adviseur Beter Healthcare

Echt samen ontwikkelen

“Dat Ecare al gekwalificeerd is, is echt een mooie prestatie. Ecare laat hiermee haar realisatiekracht zien. Ook de samenwerking ervaren wij als erg prettig, samen op pad en op zoek naar de beste oplossing. Dat werkt heel prettig, om je echt samen aan het ontwikkelen bent! Met behulp van schermvoorbeelden, updates en regelmatige klantsessies, wordt iedereen echt betrokken in dit tot nu toe best technische project. Ik merk dat ook aan de kant van de verpleegkundigen, zij kunnen meedenken en merken dat zij bijdragen aan het ontwikkelen.”

eOverdracht is geen utopie meer

De toegekende subsidie via de regeling InZicht is hierbij een extra stimulans. Dankzij de subsidie kunnen zorgorganisaties intern tijd en manpower vrijmaken om hier grondig mee aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor de implementatie van de eOverdracht.

Verpleegkundige gegevens uitwisselen tussen ECD’s en ziekenhuissystemen was lange tijd een utopie”, zegt Dennis. “Dankzij verschillende regionale proeftuinen werken zorgaanbieders en softwareleveranciers aan het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgdossiers. Op 12 april konden wij als eerste ECD leverancier in Nederland een eOverdracht laten zien van ouderenzorgorganisatie naar ouderenzorgorganisatie met behulp van ons ECD, PUUR. Een prestatie waar we super trots op zijn!”


“We maken daarbij gebruik van de Nutsinfrastructuur en IRMA als authenticatiemiddel. De informatie wordt overgedragen middels het notify-pull mechanisme en een eerste set van zorginformatiebouwstenen (ZIBs) zoals deze in de eOverdracht standaard is opgenomen.

Op deze basis kunnen we met onze klanten doorbouwen.”

Echte meerwaarde voor verpleegkundigen

Om vroegtijdig feedback op te halen en stap voor stap door te kunnen ontwikkelen heeft Ecare voor haar klanten die deelnemen aan de regeling InZicht, waaronder BrabantZorg, een testaccount gecreëerd. Daarmee kunnen zij de eOverdracht ook laten zien aan eindgebruikers en daarmee waardevolle feedback ophalen die ons samen weer verder helpt.


Arno: “Het is heel mooi om nu ook praktisch te kunnen zien hoe zo’n eOverdracht werkt en eruit ziet. In de eOverdracht zit ook echt de meerwaarde voor verpleegkundigen. Nu zijn zij bij een overdracht naar bijvoorbeeld het ziekenhuis nog veel bezig met screenshots, inscannen en overtypen. Dat moet straks met één druk op de knop kunnen, eventueel aanvullen en versturen. En vice versa."

Hier doen we het allemaal voor

“Aan ons de taak om dit regionaal gedragen te krijgen en met Ecare zowel de procesondersteuning als de inhoud van de eOverdracht steeds beter te maken”, aldus Rob. “In verschillende regio’s wordt samengewerkt aan de eOverdracht. De uitdaging is om alle partijen aan te laten sluiten op NUTS, zodat er echt naadloze aansluiting ontstaat tussen zorgpartijen zonder tussenkomst van IT-leveranciers. Daar is voor BrabantZorg wel de winst te halen straks. Hoe verder we kunnen gaan opschalen, hoe groter de meerwaarde voor cliënten en zorgmedewerkers.”

Meer weten?

Dennis: “We gaan de testomgeving eOverdracht de komende tijd ook gebruiken om in het netwerk ziekenhuissystemen voor eOverdracht aan te sluiten en ook andere ECD leveranciers. Ik ben er trots op dat we samen met onze klanten deze belangrijke mijlpalen verwezenlijkt hebben en kijk met enthousiasme uit naar de komende maanden waarin we hierin nieuwe stappen gaan maken. Uiteraard ook weer samen met onze klanten en de waardevolle input van de zorgmedewerkers.”


Meer weten over de Inzichtregeling en hoe wij als Ecare betrokken zijn? Stuur een mail naar onze collega Dennis Snippert, hij vertelt je er graag meer over.