Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
28 april 2021

Het geheugensteuntje voor dementiezorg in de wijk

Blog

Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen, is aandacht voor dementie steeds belangrijker. Het is niet meer vanzelfsprekend dat licht tot matig dementerende mensen een plek krijgen in het verzorgings- of verpleegtehuis. Hoe meer hulp, structuur en aandacht in de thuissituatie geboden kan worden, des te groter is de kans dat iemand langer thuis kan blijven wonen. Wat is de rol van automatisering hierin? Dat vroeg Nicole Keijzer zich af en schreef er een blog over.

Routine en structuur

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: bij dementiezorg is goede samenwerking en warm contact van groot belang. Mensen met dementie hebben vaak toenemende moeite om structuur in hun dagen aan te brengen. Ze kunnen langer zelfstandig wonen als er routine in hun leven is. Bijvoorbeeld dagelijks een spelletje doen, samen koffie zetten, samen eten, samen de krant lezen, rondje lopen, appeltje schillen. Dagelijkse dingen zo lang mogelijk in tact houden, leidt tot langere zelfstandigheid. De wijkverpleging, mantelzorgers, huisarts en casemanager leveren hierbij allemaal een belangrijke bijdrage. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. Dat is zeker.

Wat-als-het-niet-meer-gaat gesprek

Samen met de huisarts, mantelzorgers, cliënt en casemanager kijk je als wijkverpleegkundige naar een andere leefomgeving. Maar dan moet er wel een Wlz-indicatie zijn, anders blijft de deur van het verpleeghuis gesloten. Maar hoe bereid je iemand voor op zo’n ingrijpende situatie? Voer het ‘wat-als-het-niet-meer-gaat gesprek het liefst in een vroeg stadium. Advanced care planning heet dat en levert de allermooiste situatie op voor de cliënt en zijn netwerk. Maar het is een heel lastig, moeilijk en confronterend gesprek, want de cliënt moet beslissen over zijn leven als hij het zelf niet meer in de hand heeft. Dit gesprek zorgt ervoor dat er al besloten is wat te doen in acute situaties. Dat is uiteindelijk het beste voor iedereen.

Persoonskenmerken

Dementiezorg is dus puur mensenwerk. Toch kan software helpen; door een geheugensteuntje te zijn. Voor het leveren van zorg is het belangrijk dat je je cliënten kent. Dat je weet wie meneer Smit is, wat hij belangrijk vindt, zijn netwerk kent en weet waarmee je rekening moet houden. Dat ondersteunt PUUR. met onder andere een persoonsbeeld en levensgeschiedenis. Met deze functies kunnen cliënten en hun familie belangrijke gebeurtenissen uit het leven en persoonskenmerken kwijt; in woorden en beelden. Die gebeurtenissen komen op een tijdlijn te staan. Als zorgprofessional kun je door deze informatie de zorg beter aansluiten op de wensen en behoefte van de cliënt. Het mooie is dat cliënten en hun familie/ mantelzorgers het persoonsbeeld en de levensgeschiedenis kunnen vullen via PUUR van Jou.

Cliëntberichten

De nieuwe functie Cliëntberichten maakt veilige communicatie tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige mogelijk. Dat is samenwerken aan zorg. Overigens, de beste dementiezorg lever je natuurlijk door warm contact. Maar het is goed om te weten dat er een geheugensteuntje beschikbaar is.