Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
19 november 2023

Kwaliteitskader Wijkverpleging in PUUR.

Blog

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is een richtlijn die de kwaliteit van wijkverpleging in Nederland bepaalt. Het legt de normen vast waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om goede en verantwoorde zorg te leveren.

Amstelring wijkzorg

3 vragen en 3 antwoorden

Het kwaliteitskader is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen in de zorgsector en legt de focus op onder andere cliëntgerichtheid, veiligheid, effectiviteit en het leveren van zorg op maat. Het doel is om de kwaliteit van de wijkverpleging te waarborgen en te verbeteren, zodat cliënten de best mogelijke zorg ontvangen.


Hier lees je meer informatie en de ondersteuning vanuit het ECD in PUUR.


Wat is het Kwaliteitskader Wijkverpleging?

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten. Zorgprofessionals en zorgaanbieders vinden er inspiratie en handvatten om de zorgverlening continu te verbeteren. Ook vormt het kwaliteitskader het uitgangspunt voor informatie bij het bepalen van de juiste zorgkeuze voor inkoop en contractering van zorg. Het doel van het kwaliteitskader is meer eenheid en een hogere kwaliteit van zorg in de wijkverpleging.


Waarom Kwaliteitskader Wijkverpleging in PUUR.?

De wijkverpleging heeft goede voelsprieten nodig die tijdig signalen opvangen voor een hoge kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van cliënten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners beschikken over goede informatie en van elkaar kunnen leren. Kennisdeling moet organisatieoverstijgend mogelijk zijn. Het classificatiesysteem Omaha System dat de basis vormt van PUUR. maakt gegevensuitwisseling vrij makkelijk. Samen met de eenvoudige registratie van taken en het opvragen van informatie draagt het bij aan de doelstelling van het Kwaliteitskader Wijkverpleging.


Waaruit bestaat Kwaliteitskader Wijkverpleging in PUUR.?

De enquêtes van de PREM Wijkverpleging zijn gedigitaliseerd in PUUR. Een cliënt die zijn zorgtraject heeft beëindigd, krijgt een uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen en de accorderen. De uitkomsten zijn direct beschikbaar voor intern gebruik maar ook om te verzenden naar Zorgkaart Nederland, via een digitale koppeling. Dat scheelt veel tijd en je bespaart de kosten van uitbesteding.