Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
10 november 2022

Project InZicht in regio Midden-Brabant loopt gesmeerd

Blog

Project InZicht voor de modules ‘Ontsluiting naar een PGO en eOverdracht’: hoe pakt regio Midden-Brabant dit aan?


We gaan in gesprek met zorgorganisaties Thebe en de Wever en het Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR).

Eoverdrachtwebsite
Project e Overdracht

Even voorstellen

We gaan in gesprek met 3 van de projectleden.

Ingrid van Hoof, projectleider bij De Wever vanuit de afdeling Informatisering en Automatisering.

De Wever doet mee aan de InZicht Regeling met

PGO en eOverdracht

Myrte Diepstraten, informatieadviseur bij Thebe op de afdeling informatiemanagement en zorgtechnologie.

Projectleider PGO en eOverdracht.

Karen Verspaandonk, programmamanager vanuit de regio (ZMBR) voor het project InZicht voor PGO en eOverdracht.


InZicht Regeling is nodig om einddoel te behalen

Myrte: “We zijn groot voorstander van het programma Inzicht om meer vaart te krijgen in het uitwisselen van informatie tussen zorgorganisaties. De einddoelen van de modules PGO en eOverdracht binnen dit programma streven we met z’n allen na. PGO gaat bijdragen aan meer eigen regie voor de cliënt. Het doel van de eOverdracht - makkelijker en sneller de juiste informatie bij elkaar krijgen - helpt de verpleegkundige in haar werk. Om dit te bereiken zullen diverse partijen in actie moeten komen”.

Het einddoel van de InZicht Regeling onderschrijven we met z’n allen.


Ingrid: “De InZicht Regeling helpt om deze partijen in beweging te zetten. Om informatie uit te kunnen wisselen, moeten o.a. IT leveranciers in actie komen, het liefst tegelijkertijd. Dat zien we nu gebeuren mede dankzij de InZicht Regeling. Het is dus een welkome stimulans.”


“Vanuit het perspectief van de VVT gaat de eOverdracht de verpleegkundigen direct helpen. Bij een PGO voelt dat nog wat verder weg. Met name omdat het voor de ouderen van nu nog te ver van hun bed is. De behoefte aan een digitale omgeving waarin al hun zorg gerelateerde informatie staat zien we bij onze cliënten nog niet veel. Verwanten hebben deze behoefte wel. Zij kijken vaak via het cliëntportaal van de ECD leverancier al mee. In de toekomst zal de behoefte aan een PGO naar verwachting toenemen omdat de volgende generaties veel meer digitaal vaardig zijn.”


Karen: “Vanuit diverse kanten zoals het ziekenhuis, huisarts en GGZ ontsluiten we informatie om de PGO te vullen. Hiermee realiseren we de technische basis die echte toegevoegde waarde krijgt voor de patiënt en zorgverlener als we de PGO in kunnen zetten in het zorgproces. In de toekomst kunnen we hierop voortbouwen zodat er een gebruiksvriendelijke Persoonlijke Gezondheids Omgeving ontstaat voor de cliënt.”

Onderdeel van het zorgverleningsproces

Ingrid: “In de samenwerking met ECD leveranciers zien we grote verschillen tussen leveranciers die op zoek zijn naar: wat moeten we minimaal technisch gezien opleveren om door Nictiz gekwalificeerd* te raken? En, aan de andere kant leveranciers, waarvan Ecare met stip op 1 staat, aan de slag gaan met: hoe kunnen we het zo inbouwen in het werkproces dat het jou als verpleegkundige ook echt ondersteunt?”

*Kwalificatie: Nictiz biedt softwareleveranciers de mogelijkheid om hun software te laten toetsen op de correcte implementatie van informatiestandaarden. Dit noemen we kwalificatie. Met deze kwalificatie tonen softwareleveranciers aan dat hun product of dienst aan de eisen voldoet en kunnen zorgverleners als eindgebruikers op de juiste manier informatie uitwisselen. Nictiz coördineert dit proces en voert de kwalificatie uit. Bron: https://nictiz.nl/wat-we-doen/...


Ecare zit op het proces in plaats van alleen op de techniek. Dat is heel tof.


Myrte: “Ecare voert het gesprek met onze verpleegkundigen over de eOverdracht en gebruikt de input om het op slimme wijze functioneel in te bouwen. Dan wordt het ook echt waardevol voor die zorgprofessional en dat is het uiteindelijke doel van de hele regeling.”

Welke mijlpalen hebben jullie tot nu toe bereikt?

Mijlpaal 1: De bereikte samenwerking in de regio

Ingrid: “De samenwerking in de regio tussen de diverse zorgorganisaties die we bereikt hebben, is echt een mijlpaal voor ons. We leren van elkaar en nemen elkaars ervaringen mee, dat is heel prettig.”

De samenwerking in de regio, daar zijn we trots op.


Myrte: “In onze regio doen we met 4 grote VVT leveranciers mee aan de InZicht Regeling. Als het straks staat, dan kunnen ook andere kleinere zorgorganisaties hier gebruik van maken.”


Mijlpaal 2: Informatie van het ECD naar een PGO

Ingrid: “Een tweede mooie mijlpaal is dat we samen in een testomgeving gezien hebben dat informatie vanuit het ECD wordt overgezet naar een PGO. Het werkt dus echt!”


Mijlpaal 3: Zorgdomein transfer uitrol

Karen: “Waar we ook echt trots op mogen zijn is de ‘Zorgdomein transfer uitrol’. Dit is de aanmeldingsfase voor een eOverdracht en die werkt al in de praktijk. De volgende stap is de eOverdracht. Daar wordt nog volop aan gebouwd.”

Draagt de eOverdracht bij aan betere dossiervoering?

Myrte: “Als we eOverdracht gaan gebruiken, dan wisselen we op een gestandaardiseerde wijze informatie met elkaar uit. Maar, met alleen het inbouwen van de Zibs zijn we er nog niet. Het gaat ook om gedrag, hoe gebruiken we het met elkaar, hoe borgen we deze werkwijze etc. Als we dat met elkaar onder de knie hebben dan zal het op den duur gaan bijdragen aan betere dossiervoering.”


Voorbeeldzorgplan PUUR

Quick-win: nooit meer handmatig invoeren

Ingrid: “En wat meteen al een quick-win zal zijn, is dat onze zorgadviseurs straks niet meer de inhoudelijke overdrachten handmatig hoeven in te voeren in de zorgdossiers. Daarmee kunnen we direct tijdwinst boeken."

Grootste winst

Ingrid: “De grootste winst is straks: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg en het scheelt tegelijkertijd veel zoekwerk en frustratie. En, daar gaan we voor.”

Voor alle communicatie rondom je cliënt

PUUR. zorgmessenger