Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
7 augustus 2020

Samenwerken aan zorg in Coronatijd

Blog

Toen Covid-19 in maart Nederland overviel, werd het Karin Ditshuizen en collega’s van ZZG Zorggroep duidelijk: dit virus is enkel in te dammen door goede samenwerking. Die kwam er en wat bleek: als de nood echt hoog is vormen regels geen drempels, maar staat de zorg voorop.

ZZG Corona hulpverlener

ZZG is een aanbieder van wijk- en woonzorg in de regio Nijmegen en telt 9.000 cliënten. Dat doet ze met 3.000 professionals in 65 zelfsturende teams. Als grote zorgaanbieder moet je je verantwoordelijkheid pakken in crisistijd, vindt Karin. “Dat betekent cliënten achter de voordeur goed verzorgen. Voorkomen dat de zorgteams cliënten besmetten en voorkomen dat de zorgmedewerkers zelf Covid-19 oplopen.”

Interview vooraf

Binnen een week stond er een regionaal team van dertig verpleegkundigen namens zeven zorgaanbieders wijkverpleging: Verian, Buurtzorg, TVN zorgt, Allerzorg, Zorggroep Maas en Waal, Interzorg en ZZG Zorggroep. Deze medewerkers hebben van te voren een interview gehad om te kijken of ze deze zware taak professioneel en psychisch aan zouden kunnen. Daarna zijn ze gefaseerd aan het werk gegaan.

Hotel Umberto in Wijchen, waar op dat moment vanwege corona geen gasten verbleven, heeft faciliteiten beschikbaar gesteld. Het team werkte vanuit een nieuwe afgeschermde locatie om zo de besmettingskans te verkleinen. Maar ook om de toen schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen centraal te verdelen.

Uniforme soepele samenwerking

Hoe het virus te bestrijden, was in het begin nog niet helemaal duidelijk. Infectiepreventie stond voorop zodat medewerkers veilig kunnen werken en cliënten zich veilig voelen. Samen stelde het team protocollen en richtlijnen op. Wat bijdroeg aan een uniforme soepele samenwerking, is dat er voor één rapportage/registratiesysteem is gekozen. ZZG Zorggroep verzorgde de eindcoördinatie en droeg de verantwoording. Zorgmedewerkers van de andere organisaties kwamen gedetacheerd in dienst bij ZGG om in dit regionale gezamenlijke team aan de slag te gaan.

Vrijwillige chauffeurs

Alle zorgverleners kregen een speciaal beschermend pak en een gehuurde auto met chauffeur. Die vervoerde op vrijwillige basis de zorgverleners naar de cliënten. In totaal hebben zich spontaan zeventig vrijwillige chauffeurs aangemeld. In de auto lagen schone sets aan kleding want na elk cliëntbezoek moest de zorgverlener schone beschermende kleding aan. De achterbak van de auto deed dienst als bewaarplek voor vieze kleding. De auto werd uiteraard gereinigd volgens de richtlijnen.

Na een week voorbereiding was het team operationeel. De telefoon stond roodgloeiend, mede door samenwerking met de zorgcentrale en huisartsenpost. “Deze samenwerking liep fantastisch”, glundert Karin. Alle wijkzorgteams in de regio die ondersteuning nodig hadden, belden het coronateam dat de cliënt monitort.

Heftig in het begin

Het was echt pionierswerk, want het coronateam had niet altijd achtergrondinformatie van de cliënten. “We gingen af op vragen en signalen van huisartsen en verpleegkundigen die ons verzochten om langs te komen. In overleg wist iedereen wat hij moest doen. Soms begon je direct aan palliatieve sedatie. In het begin was dat heel heftig. Het kwam voor dat een patiënt al na drie uur zorg overleed. In de beginperiode in maart stierven drie tot vier mensen per nacht. Nu hebben we veel geleerd en testen we ook sneller. Mensen zijn alert op de maatregelen: 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, zich op het juiste moment beschermen en andere maatregelen. Die kregen echt effect, zo merkten wij. Na zes weken nam de grootste hectiek af.”

Het coronateam heeft tot dusver rond de driehonderd cliënten behandeld. “Wat het lastig maakt, is dat Covid-19 een zeer grillig ziektebeeld kent”, vertelt Karin. “Zo was er een 85-jarige mevrouw zonder bekende symptomen als benauwdheid en koorts. Tot zij plotseling ging braken en kort daarna overleed. Ook verlies van smaak en reuk, diarree en zich plotseling ‘heel anders gaan gedragen’ kunnen bijvoorbeeld ook symptomen zijn.

Zorgdossier bijhouden

De resultaten van de regionale samenwerking zijn ondanks het pionierswerk in het begin, goed te noemen. Van elke cliënt is een zorgdossier bijgehouden. De keuze is gemaakt om het regionale coronateam te laten werken in het PUUR. zorgdossier van ZZG zorggroep. Buurtzorg werkte hier toevallig ook mee maar de andere zorgaanbieders bijvoorbeeld niet.

Iedere zorgverlener werd uitgerust met een chromebook en een telefoon en mensen kregen een training in werken in het PUUR. zorgdossier. Relatief snel raakten de zorgverleners vertrouwd met de software.

ZZG Chromebook

Regionale samenwerking blijvertje

De zeven zorgaanbieders van wijkverpleging hebben inmiddels de intentie uitgesproken om de samenwerking de komende tijd intensief door te zetten. Karin: “De samenwerking in het gezamenlijke regionale coronateam wijkverpleging heeft laten zien en in de praktijk aangetoond hoe waardevol dat kan zijn en dat samenwerken echt loont.”

Benieuwd hoe PUUR. jouw zorgorganisatie kan ondersteunen?