Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
29 januari 2021

Tips voor goed regionaal samenwerken aan zorg

Podcast

Goede samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige is belangrijk voor de cliënt. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de samenwerking soepel verloopt. Joris van Grafhorst, huisarts in Haaksbergen en Hermien Rietman, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Haaksbergen, herkennen dit en hebben twaalf jaar geleden een hechte samenwerking opgezet. Ze vertellen in de podcast Zorgstandpunt over hoe de perfecte regionale samenwerking eruit ziet, wat daarvoor nodig is en de resultaten ervan.

Luister de podcast of scroll naar beneden voor de samenvatting van de podcast

Samenvatting van de podcast

Samenwerking vroeger normaal

Samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts was 40-50 jaar geleden vanzelfsprekend. Ze kenden elkaar door en door en overlegden intensief om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Door schaalvergroting en de bureaucratisering is de klad in de natuurlijke goede samenwerking gekomen. Hermien en Joris wilden 12 jaar geleden die natuurlijke samenwerking herstellen door de bureaucratie eruit te halen.

Digitaal samenwerken

In de twaalf jaar heeft technologie de samenwerking vergemakkelijkt. Communicatie ging eerst via sms waarbij de cliënt werd genoemd bij voorletter en geboortedatum, vertelt Hermien. “Nu communiceren we veilig en makkelijk via Zorgdomein op de smartphone. Vanuit het Buurtzorgweb kunnen we patiëntinformatie beveiligd mailen naar het huisartssysteem. Digitaal samenwerken is makkelijker en veiliger geworden. Overigens is de persoonlijke samenwerking altijd goed gegaan.”

Gouden formule

Joris beaamt dat. Hij herinnert zich nog het eerste succes van de samenwerking. “Dat was bij de zorg voor een terminale patiënt. Na zijn overlijden stond er een advertentie in de krant waarin wij als verzorgers en dokters uitvoerig werden bedankt. Eerlijk is eerlijk, het was wel een beetje veel eer, maar we beseften: dit is een gouden formule die we moeten verfijnen.”

Geïntegreerd eerstelijns samenwerkingsverband

Om de goede samenwerking rondom de patiënt te organiseren, hebben eerstelijns zorgaanbieders in Haaksbergen zich verenigd in een Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES). De systemen van deelnemers aan de EerstelijnsZorg Haaksbergen (EZH) zijn gekoppeld met het Edifact berichtenverkeer, voor een vlotte en veilige uitwisseling van patiëntgegevens. De deelnemers komen een paar keer per jaar bij elkaar voor overleg en training. Dat zorgt voor een hechte onderlinge samenwerking.

Financiering samenwerking

Voor de opzet van de EzH zijn subsidies vanuit de GES-structuur beschikbaar. Zorgverzekeraars vergoeden de uren die buiten de werkzaamheden vallen. Op een paar projecten na doet elke zorgprofessional de declaraties voor de zorg die hij/zij heeft geleverd binnen. Joris: “Voor projecten waar nog geen ‘betaaltitel' is, bijvoorbeeld activiteiten om kinderen slank maken cq te houden, is moeilijk geld te krijgen. Dan moet je creatief zijn in een titel of via de GES-structuur iets bedenken. Zorgverzekeraars denken daarin mee.

Tips voor opzetten regionale samenwerking

De regionale samenwerking eerstelijnszorg in Haaksbergen is vrij uniek in Nederland, maar eenvoudig op te zetten in andere delen van Nederland. Hermien en Joris geven drie tips voor een goede start:

  • Start met communiceren
    Zoek elkaar op en praat met elkaar over samenwerking. Een goed moment is als je met zo’n tweeën bij een patiënt bent geweest.

  • Wissel contactgegevens uit...
    ...en vertrouw erop dat de ander daar op het juiste moment gebruik van maakt. Joris en Hermien hebben ervaren dat vertrouwen hebben in elkaar een positief effect heeft op de samenwerking.

  • Durf te communiceren
    Je moet wel durven te communiceren, want je komt op elkaars domein. Dat kan een drempel zijn maar het is juist goed. Daarmee versterk je elkaar en haal je meer plezier uit je werk.