Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Zorgprofessional, neem weer de regie

Elektronisch Cliënten Dossier

Wat als registreren, rapporteren en opvragen van zorgtaken slim en verantwoord gaat? Dat jij als zorgprofessional tijd hebt om de regie te voeren over goede zorg voor je cliënten? Met ondersteuning van het juiste Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kan dat. Lees onderstaand alles over het ECD.


Of krijg een goede eerste indruk van ons zorgdossier PUUR. met behulp van onze interactieve demo's.

ECD software PUUR

Klassiek en modern ECD

Een klassiek Elektronisch Cliënten Dossier is ontworpen vanuit de visie om administratieve processen in de zorg efficiënter laten verlopen. Zo is eenvoudiger te voldoen aan wet- en regelgeving. In de loop van de tijd breidden leveranciers het ECD uit met een zorgdossier en modules, maar de administratie bleef centraal staan. Door allerlei regels en voorschriften is het klassieke ECD uitgegroeid tot omvangrijk systeem waarin registraties vaak op meerdere plekken moeten worden ingevoerd. Informatie opvragen blijkt lastig en soms ondoenlijk. De tijd dat zorgprofessionals met administratie bezig zijn is daardoor flink toegenomen.

Een modern elektronisch cliëntendossier ondersteunt zorgprofessionals bij het verlenen van persoonlijke zorg en persoonlijke begeleiding aan cliënten. Ook helpt het ECD bij het inzichtelijk maken van wat ze doen en welk effect dit heeft. Dit levert waardevolle data op waar je als zorgprofessional en als team op kunt sturen.


Meetapparatuur verbind je eenvoudig met het elektronisch clienten dossier

Eigenschappen van een modern ECD

Een ECD bevat onder andere het levensverhaal van de cliënt, zorg- of hulpverleningsplan, werkinstructies en planning. Daarnaast heeft een ECD standaarden en protocollen, meetinstrumenten, rapportages en functies voor het declareren en registreren van de zorg. Je benadert de software via je webbrowser op je desktop, laptop of tablet. Het ECD volgt het proces van persoonsbeeld naar zorgbehoefte, zorgplan tot het vastleggen van de evaluatiemomenten. Alle onderdelen zijn geïntegreerd, waardoor je nooit zaken dubbel invoert. Het ECD werkt makkelijk dankzij een logisch ontwerp van intuïtieve schermen dat het zorgproces volgt. De software geeft signalen bij belangrijke gebeurtenissen als evaluatiemomenten. Het ECD denkt met de zorgprofessional mee zonder leidend te zijn. Uiteindelijk bepaalt de professional zelf natuurlijk wat te doen met de informatie.

Continu innoveren

Een modern ECD innoveert continu om uit te groeien tot interactieplatform tussen cliënten en professionals. Dit is enkel mogelijk als het ECD 100% webbased is en machine learning kan toepassen waardoor zorgprofessionals steeds minder hoeven in te voeren. In plaats daarvan krijgen ze de juiste informatie voor het leveren van goede zorg. Een modern ECD kan steeds meer gestructureerd informatie uitwisselen met andere systemen via open standaarden. Daardoor is organisatieoverstijgende samenwerking mogelijk.

Samen naar het elektronisch clienten dossier kijken

Een modern ECD ondersteunt bij:

 • Jouw taken
  Je opent het ECD ziet in één oogopslag hoe het met jouw cliënten en team gaat en wat er vandaag op het programma staat. Je voert eenvoudig je taken, opmerkingen, observaties, eventuele tijdsregistraties en declaraties in. Wil je een toedieningsregistratie doen, dan kan dat ook direct vanuit je ECD dankzij koppeling met software voor medicatietoediening. Meetinstrumenten ondersteunen in het verlenen van zorg waar je cliënt beter van wordt. Heb je een vraag over een bepaalde handeling? Raadpleeg het protocol. Door een koppeling met de protocollen van Vilans, vind en bekijk je vanuit het ECD heel snel en eenvoudig het juiste protocol.
 • Het zorgplan
  Per cliënt leg je eenmalig het zorgplan vast. Vervolgens ga je daarmee werken. Veranderen de behoeftes van je cliënt, dan pas je het zorgplan makkelijk aan. Je vorige plan vormt de basis en jij geeft enkel wijzigingen door. Hierdoor ben je zo klaar. Een slim ECD bevat voorbeeldzorgplannen. Door gebruik ervan, krijg je hulp bij het maken van de juiste keuzes. En je voorkomt dat je belangrijke zaken vergeet in het bieden van de zorg. Voeg de onderdelen die je wilt gebruiken eenvoudig toe in het zorgplan van je cliënt. Dat scheelt je een hoop gedoe.
 • Evaluaties
  Een ECD helpt bij een goede evaluatie doordat de Patient Reported Experience Measure (PREM) is geïntegreerd. Daarmee kom je erachter hoe cliënten de geleverde zorg en service ervaren. De PREM is een handig hulpmiddel bij het leren en verbeteren op teamniveau. Goed om te weten is, dat de aanlevering naar Zorgkaart Nederland automatisch gaat.
 • Signaleren
  Een ECD ondersteunt ook bij tijdig signaleren van evaluaties op de aandachtsgebieden. In een overzicht zie je de aandachtsgebieden met de evaluatiemomenten. Vervolgens stel je eenvoudig de evaluatierapportage op.
 • Informatie-uitwisseling
  Een ECD ondersteunt communicatie met het zorgnetwerk van de cliënt en multidisciplinair. Dit door ketencommunicatie mogelijk te maken met systemen van behandelaars, huisartsen en andere applicaties via standaarden als Zorginformatiebouwstenen en HL7 Fhir.
 • Veilig werken
  Een modern ECD voldoet altijd aan de laatste wet- en regelgeving. En aan de strenge veiligheidseisen die gesteld worden aan software voor zorgorganisaties. Het ECD is via 2 factor authenticatie toegankelijk via laptop, tablet en smartphone met internetverbinding.
 • Administratie
  Behalve dat het Elektronisch Cliënten Dossier ondersteuning biedt voor de zorgprofessional, heeft het ook oog voor de administratie. De zorg moet immers betaald worden en medewerkers hebben recht op hun salaris.

  Cliëntenadministratie

  De cliëntenadministratie kent twee onderwerpen: declareren en registreren van de zorg. Slimme technologie verwerkt geregistreerde uren naar de juiste declaratie. Zorgprofessionals registreren hun gewerkte uren. De software weet bij welke cliënten wat voor zorg is uitgevoerd, dus rekent de juiste bekostiging uit.

  Medewerkeradministratie
  Zorgprofessionals werken onregelmatig. Dat maakt de salarisverwerking complexer dan bij een gemiddeld bedrijf en dan is het van extra groot belang dat de loonstrook klopt. De registratie van gewerkte uren, tijden, dagen en kilometers moet dus correct verlopen. Rekening houdend met de cao, contract en onregelmatigheidstoeslagen. Dit kan in een modern ECD. De berekeningen van uren, kilometers en vergoedingen vormen de basis voor de export naar het salarissysteem. De gegevens en het arbeidscontract van een in het hr-systeem ingevoerde nieuwe medewerker komen automatisch in het ECD. Wijzigt er iets in het contract of gegevens van de medewerker? Ook dan komt die wijziging automatisch in het ECD.
Elektronisch clienten dossier ook te bekijken op je smartphone

ECD en Ecare

Het moderne ECD van Ecare heet PUUR. Er is PUUR voor de wijkzorg, woonzorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft PUUR. functies voor dagbesteding, huishoudelijke hulp, familie & cliënt en ondersteunende diensten. Compleet en gebruiksvriendelijk.