Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Omaha classificatiesysteem in de zorg

Het Omaha System is de ruggengraat van het wijkzorgdossier in PUUR. Hier lees je alles over het systeem en hoe het je helpt als je werkt met PUUR.

Wijkzorg tijd voor zorg v02
Vraag 1

Wat is het Omaha System?

Het is een classificatiesysteem, terminologie- en codestelsel voor de zorg dat is ontwikkeld door zorgverleners en gaat uit van hun vakkennis en kunde. Inmiddels zijn zorgverleners in meer dan 20 landen aan het werk met het Omaha System. Ook in Nederland.

Het Omaha System zorgt ervoor dat alle betrokkenen rondom de zorg en het welzijn van een cliënt het over hetzelfde hebben. Hiermee ondersteunt PUUR. zorgverleners in het pakken van de regie over hun werkzaamheden. Dat leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiënte zorgverlening.

Omaha System ondersteunt de hele Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Het helpt zorgprofessionals bij het verpleegkundig redeneren.

600600p509 ED Nmain206 Omaha 825x382 pdf 2015 07 06 08 31 11 UTC
Schermafbeelding 2020 05 04 om 20 45 58
Vraag 2

Waarom het Omaha System in PUUR.?

Het Omaha System bevat geen ingewikkelde medische terminologie maar eenvoudig en duidelijke taal. Daardoor kunnen zorgverleners er goed mee werken. Het classificatiesysteem levert bovendien veel informatie op waaruit de zorgleefplannen ontstaan. Ecare gelooft in deze manier van classificeren en heeft Omaha System daarom als basis gebruikt voor het zorgdossier in PUUR.

Vraag 3

Waaruit bestaat het Omaha System in PUUR.?

Het Omaha System in PUUR. is een stappenplan voor ondersteuning bij het leveren van goede zorg. Dit bestaat uit 4 stappen.

  1. Kies het aandachtsgebied voor een mogelijke zorgbehoefte. Maak een keuze uit 42 aandachtsgebieden;
  2. kies één van de vier acties: advies/instructie, begeleiding, case management, monitoren/bewaken;
  3. kies uit de 75 actievlakken wat je precies gaat doen;
  4. voeg instructies toe, zodat de gekozen actie ook passend is voor je cliënt.
Benieuwd hoe puur voor jou kan werkenkopie
Wijkzorg wat ga ik doen vandaag v02
Vraag 4

Hoe is het Omaha System in het ECD voor de wijkzorg verwerkt?

Bovenstaand stappenplan vormt de basis van het zorgplan. Het is de ruggengraat waarop PUUR. voor de wijkzorg is gebouwd. We hebben het extra makkelijk voor je gemaakt door de 23 voorbeeldzorgplannen van de Omaha Stichting op te nemen in het ECD. Het invullen van het stappenplan gaat makkelijk via je laptop of tablet. Wijzigingen in bestaande en nieuwe voorbeeldzorgplannen worden automatisch in PUUR. verwerkt. Zo voorkom je dat je belangrijke zaken vergeet in het bieden van de zorg.

Vraag 5

Hoe is het Omaha System in het ECD voor woonzorg verwerkt?

In PUUR. voor woonzorg is niet het hele classificatiesysteem opgenomen. De reden is simpel, het is minder relevant in een intramurale setting. Dat gaat – in vergelijking met de wijkverpleging- minder om interventiegericht handelen en meer om de balans tussen persoonsgerichte zorg en welbevinden en (zorginhoudelijk) interventiegericht handelen. PUUR. voor de woonzorg beperkt zich daarom tot het gebruik van aandachtsgebieden van het Omaha System, de bijbehorende signalen en symptomen. De terminologie en volledigheid hiervan komen uit het Omaha System. De cyclus van verpleegkundig redeneren is ook verwerkt in PUUR. voor woonzorg op een manier die aansluit bij het primaire proces.

000000000