Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Data!

Business Intelligence (BI) in PUUR.

Als zorgorganisatie beschik je over veel gegevens. Gestructureerde data, zoals leeftijden en meetgegevens die zijn vastgelegd in het ecd. Maar ook ongestructureerde informatie, zoals aantekeningen en rapportages van verpleegkundigen en verwanten.

BI

Verzamel en combineer je ze, dan ontstaan inzichten die je kunt gebruiken voor een (beter) zorg- en/of ondersteuningsplan en beter passende zorg en/of begeleiding.

Met Business Intelligence (of kortweg: BI) maken we begrijpelijke informatie van al deze data. Deze informatie is op een laagdrempelige wijze toegankelijk in PUUR.

PUUR zuivere data

De definitie van Business Intelligence

Business Intelligence (BI) verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van gezondheidsgerelateerde gegevens om de operationele efficiëntie, kwaliteit van zorg en cliënt resultaten te verbeteren. Met behulp van BI-tools kunnen zorginstellingen trends identificeren, zorgprocessen optimaliseren en besluitvorming ondersteunen op alle niveaus van de organisatie. Dit draagt bij aan het streven naar continue verbetering en innovatie in de gezondheidszorg.

Inzichten voor verschillende rollen

Binnen PUUR. maken wij data inzichtelijk op verschillende niveaus. We bieden inzichten op management/controller niveau (Serviceteam Inzicht) voor o.a. productiviteit, meer- minderuren, niet geregistreerde routes, medewerker- contact- en teamgegevens.


Voor zorgmedewerkers is er “Team Inzicht” in PUUR. Team Inzicht verschaft medewerkers in het team op overzichtelijke wijze inzicht in zaken als: hoe productief zijn we als team, hoe tevreden zijn onze cliënten, welke verbeteracties zijn er gemeld, hoe zit het met de zorginhoudelijke bezetting? etc.


We merken dat zorgprofessionals veel waarde hechten aan de inzichten die BI hen verschaft. BI verschaft je namelijk de informatie om het juiste te doen. Ook krijg je inzicht in je teamprestaties en die van anderen.Zo kun je van elkaar leren.


Hoe is BI in PUUR. geregeld?

Alle data in PUUR. verwerken wij met behulp van de Business Intelligence tool Qlik. Met behulp van Qlik creëren wij binnen PUUR. overzichtelijke dashboards. Wij maken dus gebruik van externe software om de data te verwerken tot mooie dashboards in PUUR. Als PUUR. gebruiker merk je hier niets van, want het wordt gewoon getoond in PUUR.

Overzicht kwaliteitsindicatoren op monitor

Inzicht

Via overzichtelijke dashboards ontstaat inzicht in onder andere kwaliteitsgegevens, financiële gegevens, medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid, meer- minder uren, niet geregistreerde routes, ziekteverzuim, productiviteit en logging: controle op welke cliëntgegevens een medewerker heeft bekeken.


Het beste plan van aanpak

Doordat registratie en analyse van geleverde zorg en/of ondersteuning en de effecten ervan direct in PUUR. plaatsvinden, krijgen zorgteams inzicht in het beste plan van aanpak. Via het dashboard zijn teams altijd volledig op de hoogte van de actuele status, krijgen zij direct feedback op hun eigen prestaties en worden verbeteracties inzichtelijk gemaakt.


Kennisdeling

Het dashboard is ook een bron voor kennisdeling. Zo ontstaat een beeld van hoe het ene team presteert ten opzichte van de rest van de organisaties. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de aanpak van het ene team effectiever is dan dat van het andere team. Of dat de inschatting van de zorgbehoefte altijd nauwkeuriger is bij team A dan bij team B. Teams die op een bepaald onderdeel minder goed scoren, hebben direct inzicht bij welk team ze moeten aankloppen voor advies.

Wie heeft er baat bij BI?

Business intelligence in PUUR. geeft inzicht. Maar wat voor inzicht is voor wie interessant?


Cliënt

Het zorgtraject van de cliënt wordt op lange termijn gemonitord. Wat je in de praktijk ziet, is dat er wel eens gewisseld wordt van zorgverlener tijdens een zorgtraject. Doordat we met BI het hele zorgtraject blijven monitoren, blijf je scherp op veranderingen in bijvoorbeeld aandachtsgebieden of kun je voorspellen of risico op vallen en/of complicaties verandert. Zo kan je hier tijdig en effectief op anticiperen.


Zorgverlener


Via kenmerken in het cliëntenbestand ontstaat inzicht in de mogelijk toenemende zorgzwaarte of snellere inzet van voorzieningen zoals hulpmiddelen. Niet alleen de cliënt is ermee geholpen, ook de zorgprofessional profiteert dankzij vermindering van fysieke belasting. Daarbij wordt de zorginzet effectiever en draagt dat bij aan meer voldoening.


Team


Kenmerken van het cliëntenbestand geven inzicht in benodigde maatregelen binnen het team. Door data binnen teams maar ook tussen teams te vergelijken kan je van elkaar leren, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.


Organisatie


Hoe vaak passen zorgverleners bepaalde acties toe bij bepaalde doelgroepen of cliënten met bepaalde aandachtsgebieden? Weet je de antwoorden, dan heb je een goede onderbouwing richting de verzekeraar voor wat je doet en waarom. Bovendien krijg je ook de cliëntenpopulatie inzichtelijk. Die informatie neem je dan mee bij de zorginkoop. De verzekeraar beschikt niet over deze gegevens. Ook kunnen een aantal vragen van de accountant, heel eenvoudig beantwoord worden met de data uit Service Teaminzicht. Denk aan vragen over cliënt aantallen, medewerker aantallen, uren, facturatie, productie, declaratie en registraties.


We blijven bouwen aan onze dashboards. Heb je behoefte aan specifieke inzichten? Laat het ons gerust weten!

Training Business Intelligence

Hoe tevreden zijn de cliënten, hoe functioneren de teams en wat is de status van de declaratieverwerking? De antwoorden op soort vragen helpen om grip te krijgen op je zorgorganisatie. Serviceteaminzicht in PUUR. ondersteunt hierin. Tijdens deze training ontdek je hoe.