Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Optimistisch, eerlijk en vol vertrouwen

Amstelring Wijkzorg: korte lijnen met Ecare, dat werkt voor ons.

Amstelring Wijkzorg, de wijkzorg poot van zorgorganisatie Amstelring uit Amsterdam en omstreken, is één van de organisaties die al vanaf het eerste uur samenwerken met Ecare en gebruik maken van onze software. Inmiddels al zo’n 9 jaar. Een mooi moment om samen terug te blikken. We gaan in gesprek met Annelies van der Veldt (wijkserviceteam), Susan van Os (eindverantwoordelijke wijkverpleging) , Dick de Groot (projectleider, HR financiën en Aenne Werner (projectleider, onderzoek).

In al die jaren bouw je toch een mooie band op samen."
Dick de Groot over de samenwerking met Ecare

Passie en enthousiasme spat eraf!

Amstelring Wijkzorg kreeg circa 10 jaar geleden vanuit de Raad van Bestuur de ruimte en het vertrouwen om de zorg in de wijk anders te organiseren. Vanuit kleine, zelfstandige teams, waarbij de zorgprofessionals centraal kwamen te staan. Vanuit een centraal punt kregen de zorgteams ondersteuning van een vakkundig ondersteuningsteam. Dat had en heeft nog steeds één doel voor ogen: de zorgprofessional zo goed mogelijk faciliteren in het werk.

En het werkt. Dat blijkt, 10 jaar later spat het enthousiasme en de passie er nog steeds van af.

"Korte lijnen met Ecare, dat werkt voor ons."

3 ingrediënten voor het laten slagen van de nieuwe werkwijze

“Men denkt vaak dat een cultuur binnen een organisatie niet zo snel te veranderen is”, vertelt Dick. “Toch is dat bij ons toentertijd binnen mum van tijd gelukt. We kregen het mandaat van onze Raad van Bestuur om de transitie naar zelfsturing te maken en zijn er helemaal voor gegaan.”

“De durf om het te doen en erop te vertrouwen dat het goedkomt.” Dick de Groot


Susan: “Veranderen begint inderdaad met het vertrouwen en de vrijheid van het bestuur. Vervolgens heb je een aantal collega’s nodig met lef en die volledig achter de nieuwe werkwijze staan, het durven uitvoeren en die koudwatervrees bij andere collega’s kunnen wegnemen. Mensen zijn weleens bang dat zelfsturing gepaard gaat met ‘de controle uit handen’ geven. Maar juist doordat wij deze controle uit handen hebben gegeven, zijn we nu meer in control dan ooit. De controle ligt nu daar waar hij hoort; bij de professional. En fouten maken mag, wij noemen dat Stralend Falen. Dat vinden de professionals spannend, vooral in het begin. Maar ze willen niet meer anders. We zijn met z’n allen ook heel zuinig op deze cultuur. Bij alles wat we doen, gaan we uit van vertrouwen.”

“Door de controle los te laten, zijn we meer in control dan ooit.” Susan van Os


Aenne: “Vanaf het begin wisten wij dat de juiste software voor onze collega’s in de wijk de laatste van de 3 onmisbare ingrediënten was om de transitie te laten slagen. We kwamen toen al vrij snel bij Ecare uit. Vanwege de simpele reden dat jullie het werkproces van de zorgprofessional als leidraad namen in de ontwikkeling van jullie ECD PUUR., en niet het administratieve proces.”

“Ecare ontwikkelt voor de professional. Dat vinden wij heel waardevol.” Aenne Werner

Wat heeft de zorgprofessional hieraan?

“Zelfs als je vanuit jouw organisatie niet volgens het zelfsturende principe werkt, heb je baat bij PUUR. Want zodra je als professional bij een cliënt in de wijk bent, dan moet je een grote mate van autonomie kunnen neerzetten. Dat kan alleen als je software hebt die hierbij aansluit en die je niet beperkt in je professionele vrijheid,” vervolgt Aenne. “Die focus op de professional heeft Ecare nog steeds. Bij alles wat er ontwikkeld wordt, stelt Ecare de vraag: wat heeft de zorgprofessional hieraan? Is die vraag onvoldoende beantwoord, waardoor de functie niet helemaal aansluit bij onze behoefte, dan begint Ecare opnieuw. Samen met ons. Waar vind je nog een dergelijke samenwerking?”


Dick vult aan: “Daarbij verloopt de samenwerking met Ecare heel prettig doordat we korte lijnen hebben. Dat is zo belangrijk. We zijn jaren geleden samen gestart en dat liep echt niet altijd even soepel. Maar door de lijnen kort te houden, zijn we altijd dichtbij elkaar gebleven. Je bouwt echt een mooie band op met elkaar en je weet wat je aan elkaar hebt.”

Wlz naar het Shared services team van Ecare

Onze samenwerking breidt zich steeds verder uit. Annelies: “Op een bepaald moment nam de complexiteit van de Wlz declaratieverwerking enorm toe. Declaraties werden afgekeurd zonder dat we wisten waarom. Het kostte ons steeds meer tijd om de oorzaak van de afkeur te achterhalen.”


“We besloten zo’n 5 jaar geleden de Wlz declaratieverwerking bij het Shared services team van Ecare neer te leggen. Dat heeft ons heel veel opgeleverd. De declaraties verlopen goed, het kost ons geen tijd meer en het scheelt een hoop frustraties.”


“We hebben fijn contact met Brenda te Riet en haar collega’s. De lijnen zijn ook hier kort. Vooral in het begin van de samenwerking, als het nog even zoeken is wat je van elkaar kunt verwachten, is het prettig dat je altijd kunt bellen met het team. Angst om de controle te verliezen over dit proces hebben wij nooit gehad. Het was vooral een opluchting om het niet meer zelf te hoeven doen.” Aldus Annelies.


“De Wlz declaratieverwerking uitbesteden aan het Shared services team van Ecare, voelde echt als een opluchting.” Annelies van der Veldt

10 jaar later..

Inmiddels zijn we zo’n 10 jaar verder en loopt het bij Amstelring Wijkzorg nog steeds op rolletjes.


Susan: “We zijn heel tevreden met hoe het bij ons gaat. Onze cliënten zijn blij met de zorg die we verlenen. In financieel opzicht zijn we een gezonde organisatie. En, de derde belangrijke pijler is: vrolijk en gezond werken. Ook daar scoren we goed op. Het mooie aan PUUR. is, dat deze resultaten ook op teamniveau inzichtelijk zijn. Zo weet een team ook hoe het met ze gaat en het geeft hen handvatten om verbeteringen aan te brengen."

“Je kunt de zorgprofessional in de lead zetten, maar dan moet je ze ook
de middelen en ondersteuning geven om het zich eigen te maken.” - Susan van Os

Een blik op de nabije toekomst

Er is een aantal uitdagingen die ons bezighoudt en waarin we ook samen met Ecare nadenken over hoe we o.a. door de inzet van technologie die uitdagingen in de nabije toekomst aan kunnen gaan.


Inzet van data voor verbetering zorgkwaliteit

Susan: “Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan zorgprofessionals. Ook wij kampen daarmee. We denken na over hoe we door middel van ‘data’ ons zorgproces efficiënter kunnen laten verlopen. De data die we hebben verzameld, gebruiken we dan om voorspellingen te doen. Via ons ECD wordt de voorspelling als suggestie aan de verpleegkundige voorgelegd. Door inzet van slimme technologie zoals bijvoorbeeld Machine Learning kunnen we adequater inspelen op de behoeften van onze cliënten. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg en tevens aan het efficiënt werken.”

“Ook helpt deze data ons in gesprekken met zorgverzekeraars en zorgkantoren om het over de kwaliteit van zorg. We merken dat deze partijen daar nu ook steeds meer voor openstaan.”


Adoptie van nieuwe technologie

Aenne: “Een andere uitdaging is ‘iets nieuws’ leren, zeker als het op ICT aankomt. Collega’s in de wijk zijn bezig met dit moment. Ze gunnen zichzelf niet altijd de tijd om zich iets nieuws eigen te maken wat hen in de toekomst kan helpen. Maar als we vanuit een concrete zorgvraag met een nieuwe oplossing komen, dan ervaren ze meteen het gemak ervan en dan is de acceptatie er vrijwel meteen.”

Een voorbeeld: Covid patiënten mogen vervroegd naar huis vanuit het ziekenhuis en komen bij ons in zorg. We zorgen ervoor dat er een tablet op tafel ligt bij deze cliënten, waarmee onze collega’s in de wijk meteen kunnen starten met meten en monitoren. Dat wordt door collega’s ervaren als: wat handig! Dan zit er dus een hele concrete zorgvraag achter en wordt de inzet van technologie meteen geaccepteerd.”

Annelies: “Alhoewel we wel een verschuiving zien. Stagiaires die bij ons binnenkomen hebben hun tablet al aan de praat voordat we uitleg hebben hoeven geven. Die generatie pikt innovaties zo op.”


Samenwerking in de regio

Susan: “Regionale samenwerking is ook een uitdaging. Voorheen lag de focus op de zorgprofessional. En de zorgprofessional was gefocust op de cliënt en het eigen team. Nu zeggen we: de samenwerking tussen teams en het zorgnetwerk rondom de cliënt is minstens zo belangrijk. Het communiceren met elkaar met huisartsen en ziekenhuis, dat mag in de hele sector echt wel een vlucht gaan nemen nu. Een ECD zoals PUUR. dat deze samenwerking nu al ondersteunt en stimuleert, is essentieel.”

Trots op kennis

Tot slot, waar zijn jullie trots op?

Aenne: “De groei in kennis die we met z’n allen door hebben gemaakt. De verdieping is enorm ingezet. Dat is ook goed gefaciliteerd. We zien collega’s echt een stevige positie innemen. Waar een paar jaar geleden slechts enkele collega’s verregaande kennis hadden van specifieke gebieden, bijvoorbeeld oncologische zorg of dementiezorg, is dat nu het merendeel. En dat geldt voor veel gebieden. Onze manier van werken biedt je de ruimte om je te ontwikkelen en we pakken met z’n allen die ruimte ook. Dat is echt wel iets om trots op te zijn."

Meld je aan voor een vrijblijvende digitale koffiedate.

Verder praten met Amstelring Wijkzorg of met ons?

Vul onderstaand formulier in en we organiseren een digitaal koffiemoment voor jullie. Met natuurlijk iets lekkers erbij!