Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Interview met Roger Schols

Ecare en Mijzo gaan de samenwerking aan!

Mijzo is een zorgorganisatie in het werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. De organisatie telt 26 locaties voor langdurig verblijf en biedt wijkverpleging, geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en behandeling.


Mijzo is in 2021 ontstaan vanuit een fusie. Door de krachtenbundeling van drie voormalige zorgorganisaties is er meer kennis, expertise en veranderkracht in huis om de grote maatschappelijke uitdagingen van de ouder wordende samenleving aan te kunnen en te zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod.

Mijzo samenwerking ecare

De uitdaging van morgen

Wat Mijzo uitdaagt, is de grote toename van ouderen en onvoldoende mensen om de zorg op de huidige manier te kunnen blijven bieden. Als samenleving moet anders worden gekeken naar ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het anders kan en moet, maar vooral omdat de cliënt dat wil. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg.


Op de oude voet doorgaan met ‘zorgen voor’ is volgens Mijzo niet langer houdbaar. Tijd dus om het roer om te gooien. Mijzo wil dat stimuleren en gaat de uitdagingen van morgen aan en wil er zijn voor ouderen die Mijzo echt nodig hebben. Dat is de maatschappelijke opdracht.

Mijzo

Nieuw ECD

In de zoektocht naar een nieuw ECD is er gekeken naar een systeem dat past bij de visie, strategie en maatschappelijke opdracht van Mijzo. PUUR. kwam hieruit naar voren als de best passende keuze voor het zorgdossier.


Senior projectmanager Roger Schols, begeleidt het traject voor het nieuwe ECD bij Mijzo. Wij gingen met hem in gesprek om hier meer over te weten te komen.

Hoe ziet jouw rol er uit bij deze organisatie?

“Ik ben in de rol van projectmanager betrokken bij de implementatie van PUUR. voor de gehele organisatie. Naast de technische implementatie heb ik vooral aandacht voor de zogenaamde ‘zachte’ kant. Het genomen besluit om het werk anders te gaan doen vraagt ook écht wat van medewerkers. We moeten iedereen meenemen in de ideeën en plannen. Goede communicatie is van groot belang. Zonder voldoende draagvlak op de werkvloer is de kans op een succesvolle implementatie klein.”


PUUR. op tablet

Waarom hebben jullie gekozen voor PUUR. als zorgdossier?

“PUUR. is echt gebouwd vanuit de context van de zorgmedewerkers. Het sluit aan bij wat zij nodig hebben in hun dagelijks werk. De applicatie is gebruiksvriendelijk en helpt medewerkers om gegevens makkelijk en snel te vinden. De mogelijkheid om in PUUR. ook spraakgestuurd te rapporteren biedt voordelen voor zowel cliënt als zorgmedewerker. Het maakt rapporteren transparant voor de cliënt en scheelt tijd voor de zorgmedewerker. PUUR. gaat ons nog meer helpen bij het verminderen van registratie en werkdruk.

Positieve gezondheid is de basis voor het gesprek dat medewerkers voeren met een cliënt. De cliënt is hierdoor meer in regie, wordt gestimuleerd om na te denken over hij/zij belangrijk vindt en de mogelijkheden om dit zelf te blijven doen. Zo kunnen we daadwerkelijk persoonsgerichte zorg bieden. Met PUUR. hebben we een goed hulpmiddel om zo’n gesprek te ondersteunen en uitkomsten vast te leggen.


De keuze voor een nieuw ECD is ook een belangrijk besluit voor de toekomst van Mijzo. Als we gegevens uit willen wisselen en data met elkaar willen vergelijken met in- en externe partners, is het gebruik van een standaardapplicatie een voorwaarde.

Wat doet Mijzo anders?

“We doen het inderdaad soms net even anders dan anderen en vinden het belangrijk om kritisch te kijken naar wat we doen en waarom we het doen. We kijken daarbij wat waarde toevoegt aan ons proces, de medewerker en de cliënt.


Zo hebben we bijvoorbeeld recentelijk de zorgovereenkomst afgeschaft. Het document met daarin de gemaakte afspraken tussen de cliënt en Mijzo bleek vooral een administratieve aangelegenheid. Die tijd besteden we liever aan de cliënt zelf.


Ook bieden we de cliënt en/of zijn mantelzorger de gelegenheid om te helpen bij het invullen van belangrijke persoonlijke onderdelen binnen het ECD. In het cliëntportaal ‘PUUR.van jou’ kunnen zij zelf beschrijven wat wensen, behoeften en bijvoorbeeld belangrijke levensgebeurtenissen zijn. Hiermee leren we de cliënt goed kennen en werken we echt samen in het ECD.”

Mijzozorgovereenkomst

Maar ook als we kijken naar de zorg dan kijken en acteren we net even anders. Mijzo heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. We gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. Als voorbeeld: ‘We gaan dus niet meer elke dag naar de cliënt toe om zijn of haar jas aan te trekken maar leren de cliënt met behulp van een hulpmiddel om de jas weer zelf aan te doen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid vergroot en krijgt de cliënt weer vrijheid terug. Niet langer hoeft de cliënt te wachten op de zorg voordat hij/zij een blokje om kan wantdat kan hij/zij nu gewoon zelf bepalen.

Wat vinden de medewerkers van het werken met PUUR.?

“Per locatie verschilt het nog wat. Hoe gebruik en vul je PUUR. optimaal en wat is daarvoor nodig? Het vraagt van medewerkers ook om anders te kijken naar zorg en vooral de cliënt centraal te stellen. Wat wil en kan de cliënt zelf organiseren samen met zijn naasten en waar is daadwerkelijk ondersteuning bij nodig van Mijzo? Het is ook echt een leerpad en dat kost tijd.


Maar één ding is zeker, niemand wil nog terug naar het oude ECD!”

Hoe zorgen jullie ervoor dat deze nieuwe werkwijze in combinatie met het gebruik van PUUR. een succes gaat worden?

“Bij de start van het traject hebben we verschillende theatersessies georganiseerd. Deze waren vooral bedoeld voor de teammanagers. Zij zijn belangrijk om de nieuwe werkwijze uit te dragen binnen de hele organisatie. Het werken met PUUR. is hier een belangrijk onderdeel van. De teammanagers zijn een belangrijke schakel tussen de zorgmedewerkers en het implementatieproject. De zorgmedewerkers zullen we informeren tijdens teamoverleggen. We vertellen hun hoe de migratie eruit zal zien, wat wij van hen verwachten en wat zij van het project mogen verwachten. We maken ook korte animaties die uitleg geven over de keuze voor het ECD, hoe de migratieplanning eruit ziet en hoe de migratie en de nieuwe manier van werken de medewerker gaat raken en wat het ze oplevert.


Daarnaast zorgen we ervoor dat er voldoende kennisdragers worden opgeleid die dicht bij het zorgproces staan en goed weten wat de ‘Maatschappelijke opdracht’ inhoudt. Dit opleiden doen we dan ook het liefst zelf.”

Hoe ziet de toekomst er wat jullie betreft uit?

“Er zijn al concrete plannen om samen met Ecare een mooi behandeldossier te gaan ontwikkelen. Hiermee zorgen we samen voor een compleet en toekomstbestendig dossier. Als strategische partner van Ecare dragen we bij aan de doorontwikkeling van het dossier passend bij de maatschappelijke opgave en met oog voor innovatie. Tot die tijd werken we met de combinatie PUUR. en Ysis van Gerimedica.


We kijken er in ieder geval enorm naar uit om met PUUR. te gaan werken. Het gaat ons zeker weten helpen in het realiseren van onze ‘Maatschappelijke opdracht’.”