Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Alles wat je wilt weten over een

Digitaal zorgdossier

De meeste zorgorganisaties in Nederland gebruiken een digitaal zorgdossier als hulpmiddel bij de zorgverlening. Toch zijn er nog genoeg zorgorganisaties die papieren dossiers bijhouden of worstelen met een digitaal zorgdossier. Dat leidt dikwijls tot verlies van informatie en onjuiste diagnoses wat de reputatie van de zorgaanbieder niet ten goede komt. Lees hier meer over een digitaal zorgdossier.


Ben jij meer een 'doener' dan een 'lezer'? Dan zijn onze interactieve demo's mogelijk wat voor jou. Klik zelf door ons elektronisch cliëntdossier PUUR. en krijg een eerste indruk van de voordelen.

In een digitaal zorgdossier kan je ook het favoriete eten van de cliënt kwijt

Digitaal zorgdossier - betekenis

Een slim digitaal dossier helpt de zorgprofessional bij het verlenen en registreren van zorg. Het zorgdossier volgt daarmee het primaire proces. Het bevat assessments, zorgafspraken (zorgleefplan), rapportages, dashboards met relevante stuurinformatie voor het team, medisch dossier, meetinstrumenten en koppelingen naar andere software die nodig is voor het verlenen van zorg zoals medicatietoediening. Het digitaal zorgdossier is ook toegankelijk voor verwanten en familie, waardoor het delen en opvragen van informatie eenvoudig en veilig gaat. Een digitaal zorgdossier daarmee meer dan online kopie van een papieren zorgdossier.


Let op!

Iedere Nederlander heeft sinds 1 juli 2020 het recht om digitaal en gratis zijn medische gegevens in te zien? Hetzelfde geldt voor het meenemen van persoonsgegevens naar een andere zorgaanbieder; dit moet digitaal en gratis mogelijk zijn. Een digitaal zorgdossier helpt om de inzage in deze gegevens te vergemakkelijken. Je voorkomt ook administratieve handelingen, want het is niet nodig om papieren gegevens te digitaliseren en op te sturen.

Digitaal zorgdossier, waarom eigenlijk?

Het is belangrijk om te werken aan een volledig en overzichtelijk dossier dat het het primaire proces ondersteunt. Het digitaal zorgdossier ondersteunt zorgprofessionals bij het leveren van cliëntgerichte zorg en maakt inzichtelijk wat ze doen. Zo zijn de problemen van de cliënt en zijn omgeving op maat te beschrijven, oplossingen te kiezen en de zorg meetbaar te evalueren. Daardoor ontstaat een beeld van de situatie.

Zo vind je de juiste antwoorden op vragen als:

 • waarop baseer je de keuzes die je dagelijks maakt?
 • Wat wil je samen met de cliënt bereiken?
 • Hoe weet je dat je de juiste dingen doet?


Een papieren dossier geeft de antwoorden niet direct. Het is namelijk onmogelijk om de juiste conclusies te trekken als de informatie moeilijk is op te vragen. Een digitaal zorgplan kan je ook digitaal ondertekenen wat een hoop papier en tijd scheelt. Bovendien heb je een bewijs dat het zorgplan is ondertekend. Overigens is het wettelijk niet verplicht om zorgplannen te ondertekenen dus, waarom zou je dat doen? Simpel, sommige zorgverzekeraars willen het. Maar wettelijk hoeft het niet, dus breng het ter sprake bij een volgend overleg. Scheelt je straks een hoop werk.

Dit is een digitaal zorgdossier

Digitaal zorgdossier - de inhoud

Een digitaal dossier dat het primaire proces van zorgprofessionals ondersteunt, bevat o.a. zorg-of hulpverleningsplan, rapportages, werkinstructies en planning, standaarden en protocollen, meetinstrumenten, etc.

Een digitaal zorgdossier ondersteunt de stappen van methodisch werken:

 1. verzamelen van informatie;
 2. vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen;
 3. bepalen van doelen;
 4. vaststellen en plannen van activiteiten;
 5. uitvoeren van de activiteiten volgens planning;
 6. evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.

Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats. Wil je dit vergemakkelijken dan is het handig als het zorgdossier een classificatiesysteem bevat. Dat is bedoeld om zaken te ordenen; volgens een bepaalde indeling en met een gezamenlijke taal. Zo ontstaat zinvolle en meetbare informatie.

Digitaal zorgdossier overal toegang tot clientinformatie

Slim werken aan zorgplan

Het werken met een zorgplan is een continue cyclus die bestaat uit een aantal stappen:

 • Observeren / anamnese op 4 domeinen:
  Vaststellen van zorgvragen;
  Vaststellen van doelen;
  Vaststellen en uitvoeren van acties.
 • Evaluatie voorgaande stappen
 • Waar nodig bijstellen van de zorgvragen, zorgdoelen en acties.

Gebeurt dit in een digitaal zorgdossier, dan is de informatie makkelijk in te voeren en op te vragen door verschillende zorgdisciplines rondom de cliënt. Als zorgverlener word je door de stappen geleid zodat je niets vergeet. Doordat het digitaal gebeurt en kort nadat de zorg heeft plaatsgevonden, is het zorgdossier altijd actueel.

Voor- en nadelen van een digitaal zorgdossier

Een digitaal zorgdossier heeft vele voordelen, maar ook nadelen.

Voordelen

 • Gedetailleerd inzicht in cliëntdossier
  Doordat informatie centraal is opgeslagen is die onafhankelijk van locatie op te vragen en te bewerken.
 • Ondersteuning methodisch werken
  De software leidt de zorgprofessional door de te nemen stappen zodat die gestructureerd werkt. Een cliënt heeft meerdere zorgdisciplines. Die kunnen met een eigen inlog bij het dossier. Werken ze in een specifiek systeem, dan zijn gegevens via een koppeling met het digitale zorgdossier uit te wisselen. Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat die koppelingen snel zijn te leggen en eenvoudig te onderhouden.
 • Eenvoudig en beveiligd informatie delen
  Informatie delen gaat veilig via een link naar de informatie in het digitale dossier. Enkel mensen met toegangsrechten kunnen de informatie inzien. Zo vergroot je de veiligheid van informatie.
 • Minder administratieve lasten
  Een digitaal zorgdossier voorkomt dubbel werk als kopiëren van informatie waardoor je minder tijd kwijt bent aan de administratie
 • Minder fouten

Als je zorg direct registreert bij de cliënt, heb je altijd inzage in het dossier. Daardoor neemt de kans op fouten af. Je weet wat je hebt gedaan en registreert het direct in plaats van na afloop op kantoor.


Nadelen

 • Ingebruikname kost tijd
  De ingebruikname van een digitaal zorgdossier kost tijd. Niet alleen de inrichting van de dossier maar ook het trainen van medewerkers. Ze moeten een nieuwe manier van werken aanleren. De behoefte aan een papieren dossier en papieren checklists verdwijnt niet zomaar, omdat zorgmedewerkers hier jarenlang mee hebben gewerkt.
 • Technische storing
  Een technische storing kan het digitaal zorgdossier onbereikbaar maken. Kies je voor een cloudoplossing dan heb je vaak garanties op bereikbaarheid. Draait het systeem op eigen servers, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van een technische storing.
 • Digitale vaardigheden bijbrengen
  Niet iedereen heeft affiniteit met digitale hulpmiddelen. Daarom is het zaak om hier veel aandacht aan te besteden. Lees hoe Accolade Zorg met succes digitaal bewustzijn heeft bijgebracht aan medewerkers.

Het digitaal zorgdossier van Ecare

Met slimme en eenvoudige software faciliteren wij organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. PUUR. is het digitaal zorgdossier voor zorgverleners en begeleiders en sluit perfect aan op hun dagelijks werk. Het is dan ook niet voor niets dat al meer dan 35.000 gebruikers in de wijkzorg, woonzorg en gehandicaptenzorg PUUR. ervaren als een zeer gebruiksvriendelijk ECD.

Het zorgdossier van PUUR. ondersteunt zorgprofessionals bij het verlenen van persoonlijke zorg en persoonlijke begeleiding aan cliënten. Ook helpt het bij het inzichtelijk maken van wat ze doen en welk effect dit heeft. Dit levert waardevolle data op waar je als zorgprofessional en als team op kunt sturen.