Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Samen werken aan organisatieoverstijgende samenwerking in de zorg

VVT-software

Het aantal ouderen neemt toe. In 2030 zijn er twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder, aldus ramingen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het aantal 85-plussers stijgt naar bijna 560.000. De ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig maar hebben ook chronische ziektes. Dat betekent dat ze veel zorg aan huis nodig krijgen. En die hulp beperkt zich niet tot een zorgaanbieder. Dat stelt nieuwe eisen aan software voor de VVT.

VVT software ondersteunt in welzijn client

Wat is VVT-software?

VVT-software bestaat uit een zorgdossier (ECD) en administratieve functies ter ondersteuning van processen in de verpleeg-, verzorging en thuiszorg (VVT). De klassieke VVT-software is ontworpen vanuit de visie om administratieve processen in de zorg efficiënter laten verlopen. Vervolgens is de software uitgebreid met modules voor het zorgproces maar de administratieve processen blijven centraal staan. Dat leidt tot een complexiteit, waardoor veel zorginstellingen op zoek zijn naar VVT-software die professionals in de zorg helpt.

Moderne VVT-software draait in de cloud en ondersteunt zorgprofessionals bij het verlenen van persoonlijke zorg en begeleiding aan cliënten. Ook helpt het ECD bij het inzichtelijk maken van wat ze doen en welk effect dit heeft. Dit levert waardevolle data op waar je als zorgprofessional en als team op kunt sturen. De doelen in het zorgdossier voor de thuiszorg zijn vooral gericht op herstel. Het woonzorgdossier stelt het welzijn en afspraken maken met mantelzorgers centraal.

De toekomst van VVT-software

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is een organisatiegebonden zorgdossier binnenkort niet meer toereikend. Wil VVT-software van waarde blijven, dan hebben zorgverleners in het netwerk van de cliënt toegang nodig. Veilig uitwisselen van data tussen systemen is daarbij belangrijk. Zeker omdat de overheid dit verplicht stelt met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dat betekent een grote verandering voor leveranciers en gebruikers.

VVT software verlicht administratieve druk

VVT-software speelt daarom in op drie ontwikkelingen:

  1. Steeds meer ouderen en hun familie zijn digitaal vaardig. Een zorgdossier ontwikkelt zich richting een interactieplatform tussen cliënten en professionals.

  2. Er is sprake van een herwaardering van professionals. Die willen zelfstandig beslissen over hun werk. Zorgverlening is een vak. VVT-software ondersteunt daarom de vakinhoudelijke context.

  3. Er is een reïnstitutionalisering gaande; van organisatie van zorg naar organiseren van zorg. Zorg verlenen gebeurt nu vooral in een organisatiecontext. VVT-software is daarom nu nog organisatiegebonden. Maar zorg verlenen begeeft zich steeds meer over de organisatiegrenzen heen. Iedereen die betrokken is bij de cliënt moet op een interactieplatform kunnen participeren. Toekomstgerichte VVT-software vormt zich daarom rondom een specifieke cliënt.

ZZG Corona hulpverlener

Samenwerken tijdens corona

De noodzaak van een organisatieoverstijgend zorgdossier is bijvoorbeeld goed zichtbaar waar zorgverleners tijdens de coronapandemie met elkaar gingen samenwerken. Enkele VVT-organisaties hadden een coronazorghotel opgezet voor thuiswonende ouderen met (symptomen van) corona. Wijkverpleegkundigen en andere professionals van de initiatiefnemers werkten samen aan de zorg voor de cliënten.

Gasten van het coronazorghotel kregen geen zorg van een specifieke organisatie, maar vielen onder het team van het zorghotel. De enige manier om in deze situatie goede zorg te organiseren, is dat alle zorgverleners rond een cliënt in één dossier werken. Hoe fijn zou het zijn geweest als de ECD’s van de betrokken organisaties gegevens zouden kunnen uitwisselen? Op de korte termijn was het vraagstuk alleen op te lossen door alle professionals te laten werken met het ECD van een van de betrokken organisaties. Dit was de enige manier om op zo’n korte tijd de coronazorg te organiseren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat organisatiegebonden dossiers eindig zijn.

Voorwaarden aan organisatie overstijgende VVT-software

Voorwaarden aan een organisatieoverstijgend zorgdossier (Actiz spreekt van een Professionele Omgeving) is dat de applicatie:

  • 100% in de cloud zit;
  • machine learning kan toepassen
  • gestructureerd informatie uitwisselt via ZorgInformatieBouwstenen
  • en voldoet aan Medmij- en andere open standaarden.

Op deze manier is gegevensuitwisseling tussen verschillende software mogelijk en gegevensuitwisseling met hardware zoals meetapparatuur, VR-brillen en andere tools waar cliënten in de VVT-sector mee te maken krijgen.

VVT-software en Ecare

Met PUUR. bieden we de VVT-sector gebruiksvriendelijke online software voor de wijkzorg en woonzorg ter ondersteuning van het zorgproces en de administratie. Daarbij kijken we continu naar innovaties om PUUR. ook geschikt te maken voor de wensen van de toekomst. Zo voegen we artificiële intelligentie (AI) toe die suggesties doet voor bijvoorbeeld het herkennen van eenzaamheid bij cliënten en preventie zodat ziekenhuisbezoek is terug te dringen.

En we hebben een team (team Ketencommunicatie) dat dagelijks werkt aan gegevensuitwisseling met systemen van andere leveranciers. Kortom ons team Ketencommunicatie zorgt ervoor dat onze VVT-software interoperabel is. Zo hebben we ons ECD PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling met o.a.:

De gegevensuitwisseling verloopt via de landelijke standaard Zorginformatiebouwstenen (Zibs) van Nictiz. PUUR. is daarmee dé toekomstgerichte VVT-software.

VVT software voor meer tijd voor client
Krijg een goede indruk met onze gratis clickable demo's

Meer weten over VVT-software van Ecare?

Wil je meer informatie over PUUR.? Dan zijn de gratis clickable demo's wat voor jou! Klik zelf door ons zorgdossier PUUR. en krijg een mooie eerste indruk van de belangrijkste functionaliteiten.

PUUR demo woonzorg