Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
22 september 2023

Hoe staat het met onze interoperabiliteit?

Blog

Interoperabiliteit. Het klinkt complex, maar het principe is vrij eenvoudig. Onze expert Dennis Snippert legt uit: "In onze wereld, de wereld van softwareoplossingen ontwikkelen voor de zorgsector, betekent interoperabiliteit dat onze systemen zonder beperkingen kunnen samenwerken met andere systemen. Dit draagt bij aan een soepele samenwerking tussen de diverse partijen in de zorgketen en dat draagt weer bij aan goede zorg."

Neem contact op met Dennis

Waarom is interoperabiliteit zo belangrijk in de zorgsector?

Dennis: "Rondom een cliënt bevindt zich een zorgnetwerk van professionals die samen zorgdragen voor de cliënt. Denk aan een ziekenhuis, huisarts, de zorginstelling, fysiotherapeut en apotheek."

"Voor goede en efficiënte zorgverlening binnen dit zorgnetwerk is het van belang dat actuele en relevante gegevens tussen alle betrokken partijen worden uitgewisseld. Zowel zorginhoudelijke informatie als administratieve gegevens. De systemen waar de informatie in staat, moeten dus met elkaar kunnen praten. En dat op een soepele en veilige manier."

Zorgnetwerkpuurecareinteroperabiliteit

Hoe draagt Ecare bij aan interoperabiliteit in de zorg?

Dennis vervolgt zijn verhaal: "Wij bij Ecare zijn voorloper als het gaat om netwerkzorg, oftewel samenwerken binnen het zorgnetwerk van de cliënt. We nemen actief deel aan pilots die bijdragen aan netwerkzorg in de regio en doen mee met de regeling InZicht. De interoperabiliteit van ons ECD PUUR. speelt hier een belangrijke rol in. Interoperabiliteit heeft dan ook een vaste plek hoog op onze 'ontwikkelroadmap'. We zien namelijk dat de zorg verandert en dat vraagt ons om flexibel te zijn en actief mee te denken. Informatie moet op de juiste manier worden overgedragen naar en tussen alle betrokken partijen. Dit doen we door in te zetten op een aantal punten."

Medicatie in de keten

Aan medicatieapps geen gebrek in ons zorglandschap. We kiezen er dan ook bewust voor niet zelf een medicatiefunctionaliteit te ontwikkelen. Er zijn voldoende goede alternatieven beschikbaar op de markt. Wij kiezen ervoor om medicatieapps goed in te passen in het primaire proces van de gebruiker van ons ECD PUUR.

Onze software van PUUR. is klaar om te integreren met (elektronische) medicatietoedienregistratiesystemen. We maken geen koppelingen met medicatie apps, maar we stellen informatie en accountgegevens beschikbaar voor de medicatie apps. Dit doen we via open standaarden. We maken gebruik van de Zorginformatiebouwstenen en HL7 Fhir. Op deze manier zorgen we ervoor dat:

 • Vanuit PUUR. direct kan worden doorgeklikt naar de juiste medicatielijst in de Medicatie Controle App. Zonder opnieuw in te loggen;
 • Cliënten uit PUUR. automatisch worden overgenomen in de Medicatie Controle App zodat ze niet dubbel ingevoerd moeten worden. PUUR. is het bronsysteem;
 • Er automatisch toegang tot de Medicatie Controle App is op basis van het PUUR. account en de daarbij behorende team-rechten.

Promeso heeft het meetapparaat Vital Signs monitor aangesloten op PUUR. voor de woonzorg. De waarden van een bloeddruk-, saturatie-, hartslag-, of temperatuurmeting, komen hierdoor automatisch in het juiste zorgdossier terecht. Per meting scheelt dit zo’n 15 minuten aan verwerkingstijd. Lees er meer over.

Medicatie

Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO)

In onze software hebben we de leveranciersspecificaties van de module PGO in InZicht als standaard opgenomen. Op basis hiervan én de roadmap die Nictiz voor de komende 2 jaar heeft uitgewerkt, borduren we voort aan samenwerkingen in netwerkzorg in de verschillende regio’s.

Verder worden de volgende doorontwikkelingen in PUUR. gedaan om te ondersteunen in de PGO:

 • Informatie voor PGO beschikbaar stellen;
  Niet alle informatie die een zorginstelling moet aanleveren aan een PGO bevindt zich binnen PUUR. Vaak zal PUUR. één van de bronnen zijn in een zorginstelling die geraadpleegd wordt. Een andere bron is bijvoorbeeld het behandeldossier.
  De informatie moet via een DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) beschikbaar gesteld worden aan een PGO. PUUR. zal niet de rol van DVZA op zich nemen.

  De Zorginformatiebouwstenen, afgekort zibs, bevatten de gegevens die je wilt uitwisselen. De zibs, die zijn verpakt in de HL7 Fhir structuur- en communicatiestandaard, zullen op te vragen zijn in PUUR., mits ze beschikbaar zijn in PUUR.

  Inmiddels is ons slimme ECD PUUR., in combinatie met HINQ als DVZA, gekwalificeerd voor het ontsluiten van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BGLZ) naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Dit biedt zorgorganisaties in verschillende regio’s de mogelijkheid om informatie die vastgelegd is in het ECD PUUR. via de PGO beschikbaar te stellen aan haar cliënten.
DVZA

 • Connectiviteit;
  De onderdelen authenticatie, toestemming, adressering zullen worden afgehandeld door de DVZA richting PGO (MedMij afspraken stelsel). PUUR. maakt met een betreffende DVZA afspraken over welke authenticatie toegepast gaat worden. PUUR. implementeert de benodigde logging die behoord bij het ontsluiten van data.


  Elke zorgaanbieder mag zijn eigen DVZA kiezen. PUUR. is dusdanig open en interoperabel dat dit samenwerkt met elke DVZA. Informatie is namelijk beschikbaar op basis van de reeds bestaande standaarden.

Hieronder een korte, duidelijk video van Actiz over de regeling InZicht: module PGO

Nutsverbinden

NUTS

We participeren in NUTS en volgen de ontwikkelingen die daar gaande zijn op de voet. Gegevensuitwisseling staat bij ons hoog in het vaandel. We stellen onze data open om gegevensuitwisseling zo vlekkeloos en veilig mogelijk te laten verlopen. We voldoen aan de datastandaarden en API’s zoals deze landelijk worden gesteld.
Vanuit Ecare richten we ons voornamelijk op de ontwikkelingen op applicatieniveau. We zijn daarbij zeer betrokken bij vragen rondom het aansluiten op een infrastructuur zoals NUTS deze voor zich ziet en hoe we dit in de praktijk aantreffen.

eOverdracht ondersteuning doorontwikkelingen

Wij van Ecare doen mee aan de regeling InZicht in verschillende regio's. Binnen een jaar zal PUUR. de eOverdracht zo goed mogelijk ondersteunen. We brengen de mogelijkheden van eOverdracht hiermee al in een vroeg stadium bij de zorgverleners zodat we doorontwikkelingen hierop kunnen afstemmen.

Eerder (in de proeftuin eOverdracht) is PUUR. al geschikt gemaakt om informatie op te kunnen vragen vanuit het ziekenhuis. De doorontwikkelingen zijn in volle gang zodat het mogelijk wordt om een overdracht daadwerkelijk te ontvangen en informatie uit een ziekenhuissysteem (m.b.v. POINT of ZorgDomein Transfer) uit te vragen. Dit wordt getoond in PUUR. zorgmessenger.

PUUR zorgmessenger 3

Ook zal er in PUUR. functionaliteit beschikbaar komen om het ziekenhuis een bericht te sturen dat er een eOverdracht klaar staat (‘eOverdracht versturen’). Hiervoor zal het adresboek van bijvoorbeeld POINT, ZorgDomein, NUTS of een ander regionaal, landelijk adresboek bevraagd worden. Afhankelijk van het tempo van deze doorontwikkeling en het tempo van het ziekenhuis worden er één of meer ZIB’s extra geïmplementeerd. Dit is nodig om over 1 jaar de volledige eOverdracht-standaard te ondersteunen.


In april 2022 liet Ecare als eerste ECD leverancier in Nederland een eOverdracht zien van ouderenzorgorganisatie naar ouderenzorgorganisatie met behulp van haar ECD, PUUR. Een grote stap voorwaarts op het gebied van transmurale zorg.


Met behulp van een testomgeving kunnen zorgorganisaties die deelnemen aan de regeling InZicht, de eOverdracht ook laten zien aan eindgebruikers en externe partijen, zoals het ziekenhuis. Daarmee halen we waardevolle feedback op die alle partijen samen weer verder helpt. Tevens kunnen andere ECD leveranciers bij het netwerk aansluiten. Zo maakt Ecare de ontwikkelingen op eOverdracht steeds tastbaarder en concreter.Hieronder een korte uitleg van Actiz over de regeling InZicht module eOverdracht.

Samenwerken met de huisarts

Naast het ziekenhuis is de huisarts natuurlijk een belangrijk persoon binnen het zorgnetwerk van de cliënt. Om de samenwerking soepel en efficiënt te laten verlopen, hebben wij in PUUR. een nieuwe functionaliteit ontwikkeld, genaamd PUUR. zorgmessenger. PUUR. zorgmessenger zorgt ervoor dat relevante en actuele informatie eenvoudig kan worden uitgewisseld met de huisarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitvoeringsverzoeken, verwijzingen van en naar de huisarts en communicatie over bijvoorbeeld meetwaarden, rapportages, vragen etc.

Alle communicatie onderdeel van dossier

Als zorgverlener hoef je geen rekening meer te houden met welk communicatiekanaal je moet gebruiken, dat regelt PUUR. voor je. Dat scheelt dus een hele hoop inloggen op applicaties of apps om de informatie door te sturen. Bovendien voorkomen we zo dat informatie kwijtraakt, dubbel wordt ingevoerd of onvolledig overkomt. Voortaan is alle digitale communicatie rondom de cliënt onderdeel van het dossier. Daardoor ontstaat meteen een completer beeld van de situatie van deze cliënt.

Kortom, door communicatie vanuit het ECD (de bron) op te zetten, verhogen we niet alleen het gebruikersgemak, maar zorgen we ook voor een veilige omgang van privacygevoelige informatie.

Uitvoeringsverzoekin PUUR

PUUR. ook open voor administratieve gegevensuitwisseling

Naast de verbinding die PUUR. legt tussen de diverse zorgprofessionals binnen het netwerk van de cliënt, staat PUUR. ook open voor gegevensuitwisseling met administratieve softwarepakketten als een HRM systeem.

PUUR. haalt gegevens over medewerkers - zoals naw-, dienstverband- en contractgegevens - op uit het HR systeem. PUUR. bekijkt ze, vergelijkt ze en past daar waar nodig de gegevens van de medewerker aan in PUUR. administratie. De aanpassingen die PUUR. doet, worden getoond binnen PUUR. serviceteam. Zo houd je als serviceteam (administratief) medewerker zicht en grip op de gegevens. Tegelijkertijd scheelt het natuurlijk behoorlijk wat tijd dat deze mutaties niet meer handmatig verwerkt hoeven te worden.

Medewerkersynchronisatie 2

Producten aan- en afmelden

Producten als beeldbellen en beeldzorg kunnen eenvoudig via PUUR. worden aan- en afgemeld. Samen met BrabantZorg en Compaan hebben we een verbinding gelegd tussen het ECD PUUR. en de Compaan (tablet voor beeldbellen en beeldzorg). Een verpleegkundige kan nu heel eenvoudig beeldzorg en/of beeldbellen voor een cliënt aan- en uitzetten in PUUR. Dit bericht wordt samen met de contactgegevens van de cliënt automatisch verzonden naar Compaan. Een ontvangstbevestiging komt weer automatisch terug in PUUR. Compaan zorgt vervolgens dat de aan- of afmelding verder wordt verwerkt.

Door dit aan- en afmeldproces te automatiseren, elimineren we weer diverse handmatige administratieve taken voor de zorgprofessional.

Voor alle cliëntgebonden communicatie

PUUR. zorgmessenger

Hierboven kwam het al een paar keer ter sprake: PUUR. zorgmessenger. PUUR. zorgmessenger hebben we binnen PUUR. ontwikkeld om alle cliëntgebonden communicatie van bronsysteem naar bronsysteem te kunnen sturen. In PUUR. is bekend wie toegang heeft tot de berichten.

De voordelen van PUUR. zorgmessenger:

 • Informatie over de client hoeft niet meer overgetypt te worden. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten.
 • Alle cliëntgebonden informatie staat meteen in het dossier.

Binnen PUUR. zorgmessenger zie je wie een bericht gelezen heeft. Ook kan er door de ontvanger een status aan een bericht worden meegegeven, zoals 'voltooid' of 'wordt aan gewerkt'.


Overzicht

Berichten binnen een conversatie met een andere discipline worden altijd overzichtelijk gebundeld. Zo zie je in één oogopslag alle communicatie met het ziekenhuis of de huisarts terug.


Slimme berichten

PUUR. weet welke mogelijkheden de andere discipline heeft om berichten te ontvangen. Kan een ontvanger bijvoorbeeld geen afbeeldingen of gestructureerde informatie ontvangen, dan zijn deze opties niet beschikbaar.

Komt er een bericht binnen waar een opvolgingsbericht voor moet worden verstuurd? Dan wordt dit bericht automatisch klaargezet.

PUUR zorgmessenger Compaan 3

User provisioning en PUUR.

Zoals je leest, zitten we niet stil bij Ecare. Het afgelopen jaar hebben we PUUR. ook klaargestoomd voor user provisioning. User provisioning maakt het beheer van alle digitale accounts van je medewerkers een stuk makkelijker en efficiënter.

Binnen je zorgorganisatie zijn er al gauw tientallen softwareprogramma’s in gebruik. Dat maakt het aanmaken van gebruikers met bijbehorende toegangsrechten tot (delen van) de applicaties intensief. Ga maar na, als een collega verhuist of wisselt van telefoonnummer, dan moeten die wijzigingen in alle relevante programma’s worden doorgevoerd.

Ook als een collega een andere functie krijgt binnen je organisatie, dan is het wellicht noodzakelijk om toegangsrechten te wijzigingen, aan te maken of in te trekken. En als een medewerker vertrekt, dan moet je alert zijn of de toegang tot alle programma’s is geblokkeerd. Met user provisioning is het mogelijk om een wijziging op één plek door te voeren en vervolgens wordt de wijziging automatisch doorgevoerd binnen alle applicaties.


Zo gaat het in zijn werk

We nemen als voorbeeld een nieuwe medewerker. Het account voor deze medewerker maak je aan in een bronsysteem, vaak is dat het HRM-systeem. Via user provisioning kies je welke software, bijvoorbeeld PUUR., de medewerker mag gebruiken. Na een druk op de knop is de gebruiker aangemaakt en heeft hij of zij toegang tot alle applicaties; met 1 gebruikersnaam en een wachtwoord. Heb je PUUR. aangeklikt, dan heeft zij nu dus ook toegang tot PUUR. Super simpel en snel!

PUUR userprovisioning
Schuif aan bij Dennis!

Verder praten over interoperabiliteit?

Wil je nog eens op je gemak doorpraten over interoperabiliteit met onze expert Dennis? Stuur hem gerust een mail! Dennis.snippert@ecare.nl