Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
1 mei 2023

Blog op SKIPR: Meer zorg met minder mensen. Dat fixen we!

Blog

Bron: SKIPR

Door: Dennis Snippert

Deze uitdaging kennen we allemaal: een groeiende zorgvraag en een tekort aan arbeidskrachten (bron: Integraal Zorgakkoord). Om in de toekomst te kunnen voorzien in de toenemende zorgvraag zouden in 2040 1 op 4 de werknemers in de zorg moeten werken (WRR rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’). Dat is gewoonweg niet realistisch.

Dennis Snippert

Stop met lineair denken

En, dat gaat ook niet gebeuren, want het is geen lineair proces. We kunnen het leefbaar en werkbaar houden als we zorgen voor een goede verbinding tussen zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Digitalisering zal een belangrijke rol spelen bij het efficiënt uitwisselen van informatie, zodat al deze personen in staat worden gesteld om op een efficiënte wijze samen te werken (bron: Integraal Zorgakkoord). Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen bouwt daarop voort met: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan (bron: WOZO).


In dit blog zet ik kort en concreet uiteen hoe wij, softwareleveranciers voor de zorg, vandaag de dag al met concrete toekomstbestendige oplossingen de uitdaging proactief aan gaan.

Efficiënte communicatie door standaardisatie

Om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen en een ommekeer te bewerkstelligen in de toenemende werkdruk, is samenwerking in het zorgnetwerk dus een must. Dit kunnen wij faciliteren door informatie-uitwisseling met en over de cliënt op een handige wijze mogelijk te maken vanuit de diverse elektronische cliëntendossiers. We kunnen hierbij heel mooi gebruikmaken van gestandaardiseerde taal en techniek conform de landelijke afspraken. En, dat doen we ook al volop.

Eenmalige vastlegging en meervoudig gebruiken

Cliëntgebonden informatie uitwisselen met onder andere de huisarts of apotheek kan veilig en eenvoudig. De zorgmedewerker deelt op intuïtieve en efficiënte wijze direct vanuit het dossier van de cliënt (de bron) de informatie. Leggen we de cliëntinformatie op gestandaardiseerde wijze vast, dan is de data ook bij alle vervolgprocessen – zoals het medicatieproces, e-overdrachtsproces, verwijzingsproces etc. – her te gebruiken. Invoeren van de informatie hoeft dan dus maar één keer in. Dat scheelt weer in de administratie!

Voorkom een vendor lock-in

Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt vraagt onder andere om de inzet van hulpmiddelen, zoals zorgrobots of medicijndispensers. De inzet kan nog wel een boost gebruiken. Eén van de redenen dat het nog niet volop wordt ingezet: er komt te veel administratieve rompslomp voor de zorgprofessional bij kijken. Dát proces moeten wij dus eenvoudig maken voor de zorgmedewerker. Het elektronisch cliëntdossier (ECD) kan hier een waardevol verschil maken.


Het is namelijk al mogelijk om zorgtechnologie direct vanuit het digitale dossier van de cliënt aan te vragen. Het ECD verstuurt een bericht naar de zorgtechnologie leverancier en tevens naar de administratie zodat ook de financiële afhandeling automatisch in gang kan worden gezet. Ondertussen regelt de leverancier dat de zorgrobot of medicijndispenser bij de juiste cliënt wordt gebracht of opgehaald. Supersimpel!


Voor deze informatie-uitwisseling met zorgtechnologie leveranciers kunnen wij, ECD leveranciers, handig gebruikmaken van de landelijke open standaarden (conform de API strategie van Nictiz). Maatwerkkoppelingen zijn daarmee verleden tijd. Informatie hoeft maar één keer vastgelegd te worden, bij de bron, en vervolgens kan elke zorgtechnologie leverancier op dezelfde manier de informatie opvragen bij elke ECD leverancier. Dat is niet alleen veilig en efficiënt, het voorkomt ook een vendor lock-in.Bij de zorgorganisaties die gebruikmaken van ECD’s die deze processen al op slimme en intuïtieve wijze faciliteren, zien wij nu al een fikse groei in de inzet van zorgtechnologie bij cliënten van de zorgorganisaties.

Wat levert dit op?

1. administratieve lastenvermindering voor de zorgprofessional;

2. meer regie binnen het zorgteam;

3. groei in inzet van zorgtechnologie en een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid

van de cliënt;

4. tijdswinst: o.a. 20 minuten tijdsbesparing per aan- en afmelding van zorgtechnologie!

5. volledige en juiste declaraties voor de inzet van zorgtechnologie.

Er volgt meer!

Kortom, wij zetten samen met diverse zorgorganisaties al flinke stappen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst de zorg in Nederland op een gezonde manier draaiende houden. Binnenkort meer mooie voorbeelden vanuit de praktijk!

Nog niet uitgelezen?

Misschien vind je dit ook interessant