Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
14 mei 2024

Zorginformatie: Van visie naar realiteit

Blog

Een jaar nadat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar nationale visie op het gezondheidsinformatie stelsel (bron: Ministerie VWS) uitbracht en wij al eerder concludeerden dat de toenemende zorgvraag in combinatie met het tekort aan arbeidskrachten (bron: Skipr - Meer zorgen met minder mensen) een flinke uitdaging met zich meebrengt, maken wij in deze blog de balans op. Waar staan wij nu, een jaar na dato? Gaan de huidige ontwikkelingen de zorg wat opleveren, of hebben ze al wat opgeleverd? En hoe kan een dossier met focus op databeschikbaarheid hier in de toekomst aan bijdragen?

Foto Dennis Snippert

Nationale visie en strategie

Het is natuurlijk ietwat voorbarig om al na een jaar de balans op te maken van een meerjarenplan zoals de nationale visie op het gezondheidsinformatie stelsel. Echter, de eerste stappen naar een integraal georganiseerde samenwerking in de zorg, zoals beschreven in de strategie van VWS, zouden al gezet moeten zijn. Om tot een integraal georganiseerde samenwerking te komen, moeten ook de partijen om de zorg heen, zoals ICT leveranciers, nauw samenwerken. En daar zijn de eerste stappen gezet. (Bron: Softwareleveranciers stap dichterbij oplossing voor Avond-, Nacht- en Weekendzorg | ActiZ)

We zoomen in op onze rol als ICT-leverancier. Bij ons ligt de focus op databeschikbaarheid van de nodige informatie in één enkel dossier voor de zorgprofessional. Om daar te komen, maken we al gebruik van verschillende zorginformatiebouwstenen om informatie met diverse systemen uit te wisselen. De komende tijd zullen we hierin een stap verder gaan. In plaats van enkel gegevens uit te wisselen, streven we ernaar informatie beschikbaar te stellen. Informatie van andere systemen rechtstreeks in het systeem dat je gewend bent.

Het doel is dat je vanuit een elektronisch cliëntendossier, zoals PUUR., real-time informatie kunt inzien van het systeem van de huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen. Want uiteindelijk draait het hierom: dat de juiste, en enkel alleen de nodige, informatie van de cliënt op een veilige en overzichtelijke manier beschikbaar is voor zorgverleners van de cliënt en zijn netwerk. Hiermee dragen wij niet alleen bij aan het efficiënter maken van de zorg, maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit ervan.

Gegevensuitwisseling versus databeschikbaarheid

Stel je voor: bij een cliënt wordt er een glutenallergie geconstateerd. De huisarts, die de glutenallergie constateert, zal deze logischerwijs in het dossier van de cliënt binnen het HIS (Huisarts Informatiesysteem) invoeren. Echter, het dossier van de wijkverpleging, waar de cliënt maanden geleden zijn intake heeft gehad en waar de gegevens toen zijn uitgewisseld, is een volledig ander dossier. Zonder de nieuwe informatie van de huisarts is dit dossier incompleet en zal de wijkverpleegkundige hier mogelijk geen rekening mee houden.

Foto website Blog Interoperabiliteit 1

In de huidige situatie worden de gegevens vaak uitgewisseld. Of het nu aan de cliënt is om dit zelf aan de wijkverpleging door te geven, of aan de huisarts om de wijkverpleging hierover te informeren; de wijkverpleging moet regelmatig de informatie opnieuw invoeren in het dossier van de cliënt, zodat deze weer compleet is. Het kan een snelle klus zijn, wanneer je dit voor 1 cliënt moet doen. Maar wanneer je voor elke cliënt deze handeling moet verrichten, kom je minder aan het zorg verlenen toe. En dat in een tijd waarin de vraag naar zorg flink toeneemt.

Een enkel dossier voor alle zorg is onrealistisch

Het vraagt van ons, softwareleveranciers in de zorg, om toekomstbestendig te denken. Door je data op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken, betekent het dat je je data eenvoudig kunt delen met andere softwareleveranciers. En dit is nodig.

Je zal namelijk altijd een hybride situatie hebben, waar uiteindelijk meerdere netwerken en infrastructuren met elkaar kunnen communiceren, stelt D&A (bron: Onderzoek Landelijk Netwerk). Ook doet dit voordeel aan de vrijheid van keuze voor de verschillende zorgorganisaties. Door databeschikbaarheid in het dossier volledig te ondersteunen, ongeacht van welke bron de informatie komt of welke bron de informatie wilt inzien, vraag je van softwareleveranciers in de zorg dat zij concurreren op de functionaliteiten van de software die zij leveren; en niet meer op welke data zij uit specifieke bronnen kunnen ontsluiten.

Efficiëntie en eenvoud voor de eindgebruiker

Voor de eindgebruiker, oftewel de zorgorganisatie én de zorgverlener samen met de cliënt, betekent dit efficiënter en eenvoudiger werken. De zorgorganisatie kiest in de toekomst nog steeds welk dossier voor hen geschikt is om in te werken. Echter, in het gekozen dossier zal je in één overzicht alle nodige informatie over een cliënt kunnen vinden en kunnen invoeren wat voor jou van toepassing is. De wijkverpleging hoeft de informatie van een huisarts of ziekenhuis niet handmatig in te voeren, maar krijgt direct in het systeem een notificatie dat er nieuwe informatie klaar staat. De zorgprofessional kan er te allen tijde van uitgaan dat de informatie van de cliënt up-to-date is, zonder in te hoeven loggen op andere systemen, apps of handmatig informatie over te zetten.

Slim ECD PUUR

Om dit alles mogelijk te maken, is het van belang dat de verschillende bronsystemen eenduidige gegevens beschikbaar stellen op een gestandaardiseerde, veilige en schaalbare manier. Binnen de VVT is er al door Actiz en leveranciers gekozen om dit samen met stichting NUTS voor elkaar te krijgen (bron: Unieke samenwerking Actiz en NUTS).

Daarnaast hebben wij met Ecare binnen ons ECD PUUR. het afgelopen jaar verschillende toepassingen gerealiseerd die ervoor zorgen dat maatwerk koppelingen overbodig worden en er op een robuuste, veilige en schaalbare manier informatie beschikbaar kan komen op de nodige plekken. Naast winst in het zorgproces en voor zorgorganisaties vrijheid van keuze, levert dit ook goedkopere en eenvoudigere oplossingen in gebruik en beheer. Een goede start voor de toekomst, als het aan ons ligt.

Voor als je nog niet uitgelezen bent

Bekijk meer blogs