Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Enovation & Ecare

Enovation is de specialist op het gebied van digitale zorg en samenwerking en biedt onder andere oplossingen als:

 • Medimo voor het voorschrijven van medicatie, toedienregistratie en medicatiecontrole;
 • Zorgmail voor het veilig delen delen en e-mailen van informatie met (zorg)professionals, cliënten en anderen.
Enovation

Medimo & Elektronisch Cliënt Dossier PUUR.

Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid, mutaties die te laat verwerkt worden: het toedienen van medicatie is altijd risicovol. Samen met Medimo zijn we gekomen tot een oplossing om deze risico’s te beperken en zo de zorg te verbeteren én tegelijkertijd het werk van zorgverleners te vergemakkelijken. Die oplossing is een integratie van de medicatieoplossing Medimo in PUUR.

Medimo is hét systeem voor elektronisch voorschrijven en elektronische toedienregistratie in zowel de intramurale als extramurale zorg.


Vanuit het systeem van de apotheker komt informatie over toe te dienen medicatie direct in Medimo. Zorgteams werken in Medimo en zien daar van al hun cliënten de actuele medicatiegegevens. Ze registreren vervolgens welke medicatie ze aan welke cliënt hebben toegediend. Door de integratie van Medimo in PUUR. kunnen zorgverleners vanuit PUUR. snel medicatie inzien en aftekenen.

Snel en efficiënt

Het voordeel voor zorgverleners is dan ook groot. PUUR. biedt een cliëntregistratiesysteem. Bestaat een cliënt nog niet in Medimo, dan wordt hij of zij automatisch aangemaakt vanuit de basisadministratie in PUUR. Deze dataoverdracht gebeurt op basis van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Zo hoeven zorgverleners nooit meer cliëntdata dubbel aan te maken en worden fouten door handmatige handelingen voorkomen.


Voorheen was er vaak discussie over wie de cliënt moet aanmaken in het toedienregistratiesysteem (bijv. Medimo). De apotheker werkt immers in een AIS en de wijkteams in PUUR. En niemand wil een extra applicatie bijhouden. Die discussie is voorgoed verleden tijd. Want vanuit PUUR. worden alle cliënten aangemaakt en up to date gehouden. Dit scheelt tijd en frustratie, en maakt de informatie dus ook betrouwbaarder.”

Even terug in de tijd naar 28 januari 2019

Hoe de integratie tot stand kwam

28 januari 2019

Els de Boer, werkzaam bij Thebe en nauw betrokken bij projecten en implementaties van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en ICT, vertelt: “We zijn momenteel bezig met de implementatie van elektronische toedienregistratie (ETDR) van medicatie. Dat is in verpleeghuizen al behoorlijk ingeburgerd en binnen de wijkverpleging/thuiszorg begint dat nu ook. Meestal wordt het als aparte applicatie ingezet, maar wij zijn 2 jaar geleden een bijzonder ontwikkeltraject in gegaan. Samen met 3 buurtteams, een apotheker, de leverancier van ETDR (Medimo) en Ecare, onze leverancier van ons Zorgregistratiesysteem / ECD zijn we gaan kijken hoe we de ETDR applicatie konden integreren in ons ECD, PUUR.”


“Inmiddels is de integratie van de ETDR applicatie in PUUR. gerealiseerd en ronden we de ontwikkelperiode deze maand af. Deze koppeling maakt het heel bijzonder! De koppeling tussen PUUR. en Medimo betekent dat onze medewerkers vanuit het ECD van de cliënt meteen kunnen doorklikken naar het medicatiedossier in Medimo. Ze hoeven dus niet in 2 applicaties te werken en dat is voor hen heel prettig.”


“Zowel de apotheker als de buurtteams zijn heel blij met deze ontwikkeling”, vertelt Els verder. De grote meerwaarde zit met name in:

 • Accurate vastlegging van medicatietoediening, actuele toedienlijsten;
 • Integratie in de dagelijkse digitale praktijk;
 • Kwaliteit van zorg: minder vergeten toediening, signaal bij vergeten toediening;
 • Mogelijkheid tot dubbele controle bij risicovolle medicatie die niet gebaxterd is;
 • Tijdsbesparing;
 • Geen papieren toedienlijsten die 2 jaar bewaard moeten worden;
 • Tevredenheid onder medewerkers;
 • Efficiency voor de apotheker (niet meer printen en verspreiden van papieren lijsten).
 • Rollen en rechten goed geregeld.

Kortom,
de integratie van Medimo in ons superfijne ECD PUUR. maakt het primaire proces voor zorgverleners efficiënter en sneller: één gebruikersaccount, één wachtwoord, twee applicaties.

Zorgmail & Elektronisch Cliënt Dossier PUUR.

ZorgMail is de standaard in de zorg als het gaat om veilig e-mailen tussen zorgorganisaties, zorgverleners, gemeenten en cliënten. ZorgMail is geïntegreerd in PUUR., onze software voor de ouderenzorg. En daar is Hermien Rietman, verpleegkundige bij Buurtzorg Haaksbergen, hartstikke blij mee. “Vanuit PUUR. kunnen we eenvoudig ZorgMail-berichten versturen – naar de huisarts, maar ook naar andere zorgverleners. Het resultaat? Dat is duidelijk: betere zorg.”


Dankzij de integratei van ZorgMail in PUUR. communiceren zorgprofessionals op een beveiligde manier met elkaar, zonder dat ze elkaar hoeven te storen. Je leest de berichten simpelweg wanneer het jou uitkomt.


Hermien: "Wanneer wij bijvoorbeeld in het weekend bij een cliënt terminale zorg verlenen, mailen we op zondagavond onze bevindingen via ZorgMail door. De volgende ochtend weet de huisarts meteen hoe het me de cliënt gaat en of er nog acties ondernomen moeten worden."

Communicatie van dossier naar dossier

De communicatie in ZorgMail verloopt van dossier naar dossier, waardoor deze altijd actueel en up-to-date zijn. Andersom werkt het ook. Wanneer een huisarts een nieuwe cliënt bij aanmeldt, ontvangt de zorgverlener via ZorgMail alle benodigde informatie. Zo gaan de verpleegkundigen altijd goed voorbereid op huisbezoek. Als een cliënt bijvoorbeeld slecht ter been is en een bloeddrukmeting nodig heeft, krijgen zij daar via ZorgMail een seintje van. De cliënt hoeft niet op te zien tegen de rit naar de huisartsenpraktijk en de praktijkondersteuner hoeft geen tijd vrij te maken om de cliënt te bezoeken. Ze komen immers toch al langs om zorg te verlenen. Superefficiënt dus!