Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
In gesprek met bestuurder Aline Poolen

ZorgAccent en Ecare verlengen partnerschap

Zorgorganisatie ZorgAccent is actief in Noord en West Twente en Salland. Zij bieden zorg- en dienstverlening aan cliënten en bewoners op ongeveer 14 locaties en via wijkteams bij mensen thuis. In het contact met hun cliënten, samenwerkingspartners maar ook voor hun medewerkers staan de kernwaarden ‘Echt, Lef, Toegewijd en Vertrouwen’ hoog in het vaandel.


Ecare ging een openhartig gesprek aan met bestuurder Aline Poolen over de jarenlange samenwerking die ups en downs heeft gekend, maar ook de uitdagingen en kansen waar zij als hedendaagse zorgorganisatie mee te maken krijgen.

Aline Poolen Zorg Accent

Even kort terug naar het jaar 2011

Onze samenwerking met ZorgAccent startte al in 2011. Wat was voor jullie destijds de aanleiding om op zoek te gaan naar een elektronisch cliëntdossier (ECD) en wat is de reden dat ZorgAccent toen gekozen heeft voor Ecare en ons ECD PUUR.?


Het roer moest om

Aline Poolen: “In die tijd stond ZorgAccent voor pittige uitdagingen. Zowel op financieel vlak als op personeelsvlak. Er was veel geprotocolleerd en volgens richtlijnen geregeld. Deze regeldruk leidde onder andere tot grote ontevredenheid onder medewerkers. Het moest en kon anders georganiseerd worden volgens voormalig bestuurder Irma Harmelink. ZorgAccent raakte geïnspireerd door nieuwkomer op de markt: thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Buurtzorg was in die tijd hét voorbeeld van hoe het anders kon.”


“Het roer volledig omgooien binnen een bestaande zorgorganisatie zoals ZorgAccent vroeg wel echt om anders denken en doen, maar ook om lef en vertrouwen. ZorgAccent besloot de sprong in het diepe te wagen en de kanteling is vervolgens binnen een jaar of 2 á 3 doorgevoerd; zowel in de wijkverpleging als op de woonzorglocaties.”


Van top down naar het Rijnlands model

“Van top down gingen we werken volgens het Rijnlands model. Vertrouwen in het vakmanschap en eigenaarschap van onze medewerkers stond en staat nog altijd centraal. Wat we merken is dat we onze visie en onze Rijnlandse werkwijze goed moeten blijven bewaken binnen de organisatie. Zodra er nieuwe medewerkers in dienst komen, lichten we toe wat onze visie is en waarom we zo werken. En, we geven ze de tijd om te wennen aan zelfsturend werken en eigenaarschap nemen in je team. In de praktijk leer je en merk je wat het betekent. Hier houden we als organisatie & collega’s een hele belangrijke rol in.”


“Wat de keuze voor een nieuw ECD betreft, hebben de zorgmedewerkers de grootste stem gehad. Eén van de voornaamste redenen dat we uitkwamen bij Ecare is omdat jullie als softwareleverancier deze werk- en denkwijze erkennen en met de software PUUR. goed ondersteunen.”

Zorg Accent

Ecare is een erkende partij en heeft inmiddels een belangrijke positie in de markt

In eerste instantie zijn jullie gestart met PUUR. voor de wijkzorg en zo’n 2 jaar later hebben we met elkaar een woonzorgdossier ontwikkeld. Kun je een inkijkje geven in hoe dat proces verliep?


“Wij hebben destijds al samen met Ecare ons eerste elektronisch cliëntdossier ontwikkeld voor de woonzorg. Hier hebben we een aantal jaren naar tevredenheid mee gewerkt. Hierna hebben we met elkaar gebouwd aan het vernieuwde woonzorgdossier. Heel prettig om zo nauw betrokken te zijn bij de bouw van een dossier waarmee de medewerkers dagelijks werken.”


“Waar we bij de bouw van het eerste woonzorgdossier echt helemaal konden aangeven wat onze wensen waren, merkten we dat bij de nieuwbouw van het huidige woonzorgdossier, ook andere klanten betrokken werden. Even wennen, maar uiteindelijk alleen maar goed om te ervaren dat steeds meer klanten werken met PUUR. In het nieuwe dossier kunnen bewoners en naasten zelf ook rapporteren: dit draagt bij aan de eigen regie. Ecare is een erkende partij en heeft inmiddels een belangrijke positie in de markt.”

Gelijkwaardigheid en samenwerking staan centraal

We zijn nu ruim 12 jaar verder en onlangs hebben jullie opnieuw gekozen om de samenwerking met Ecare te verlengen. Hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen?


“De samenwerking met Ecare voelt goed en we hebben het vertrouwen om samen verder te gaan. We zien dit dan ook echt als een partnership waarin we samen aan dezelfde bedoeling bijdragen vanuit gelijkwaardigheid. Samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”


“Wat het ECD PUUR. betreft, wordt er doorlopend met medewerkers gecommuniceerd. Signalen met betrekking tot de gebruikerstevredenheid ten aanzien van PUUR. worden echt goed opgepakt en hebben we ook zeker meegenomen in onze keuze om opnieuw voor Ecare te kiezen.”

Welke toegevoegde waarde heeft PUUR. voor jullie?

  1. Met stip op 1: de eenvoud én inhoud van het dossier PUUR. ondersteunt de werkprocessen op logische en intuïtieve wijze. Daar kan geen ander ECD tegen op.
  2. De samenwerking met de cliënt, bewoner en zijn of haar netwerk wordt ook goed en op transparante wijze ondersteund doordat men zélf ook kan communiceren via het dossier. Dat is voor ons ook van grote waarde.

  3. Veiligheid: voor ons is het van groot belang dat onze cliëntgegevens veilig zijn. 100% zekerheid krijg je nooit, maar we vinden het fijn dat Ecare hier op zeer professionele wijze mee omgaat en o.a. een ISAE verklaring heeft behaald. Dat geeft vertrouwen.

Zorgaccentoptablet

Wat zijn voor jou de hoogtepunten van onze samenwerking?

“De uitrol van het hernieuwde dossier in de woonzorg is heel goed verlopen. Een mooi moment daarbij was het inspectiebezoek dat in die tijd plaatsvond. Zij waren over tal van zaken zeker kritisch, maar hadden eigenlijk helemaal geen op- of aanmerkingen over het inhoudelijk dossier. In die tijd trokken we veel met elkaar op, gingen we met elkaar naar beurzen en andere zorgorganisaties om het hernieuwde dossier vol trots te laten zien aan geïnteresseerden.

Waar staat ZorgAccent op dit moment en waar willen jullie de komende jaren naartoe?

“We bereiden ons voor op een veranderende toekomst. We hebben ons hierin onlangs ook laten adviseren door een extern deskundige. De uitdagingen waar wij net als zoveel andere organisaties mee te maken hebben - zoals zorgvragers met een steeds complexere zorgvraag, maar ook het groter wordend tekort aan zorgprofessionals - vragen ons om hierin scherp te blijven en keuzes te maken."


"Ook is de samenwerking met netwerkpartners in de regio voor ons ontzettend belangrijk, we zullen de zorg met elkaar echt anders moeten organiseren willen we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. We hebben daarom binnen ZorgAccent met elkaar een zestal speerpunten vastgesteld die ons moeten helpen om de juiste koers te blijven varen. Één daarvan is: bij ZorgAccent gebruiken we technologie voor goede zorg.”

Op welke manier denk je dat (zorg) technologie en PUUR. hierin kunnen ondersteunen?

“Digitaal denken en doen is een belangrijke pijler om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven verlenen. Zorgtechnologie/digitalisering is en wordt hierin steeds belangrijker. Maar ook toepassingen als PUUR. zorgmessenger waarmee zorgtechnologie gemakkelijk aangevraagd en ingezet kan worden, helpen hierbij."


"En dan natuurlijk het spraakgestuurd kunnen rapporteren in PUUR. Dat is een prachtige ontwikkeling waar wij echt ons voordeel mee kunnen doen. Zo zullen er in de toekomst nog nieuwe mogelijkheden ontstaan waarvan we graag willen dat Ecare ons daarin ondersteunt."

Hoe bereid je je als zorgorganisatie voor op de ontwikkelingen in de markt?

Het WOZO (wonen, ondersteuning en zorg ouderen) programma is van start gegaan en het IZA Integraal Zorgakkoord is door de betrokken partijen ondertekend. Hoe bereiden jullie je bij ZorgAccent voor op deze ontwikkelingen die dit met zich meebrengt? En welke rol zie je hierin voor een technologiebedrijf als ons?


“We zien dat deze ontwikkelingen een beroep op de hele maatschappij doen; zorgorganisaties en technologiebedrijven kunnen dit niet alleen. We zullen dus de handen ineen moeten slaan en met elkaar moeten kijken hoe we de zorg op een andere manier kunnen organiseren. Preventief werken en inzetten op het vergroten van zelf- en samenredzaamheid zijn thema’s waar we bij ZorgAccent natuurlijk ook mee aan de slag zijn gegaan. Zo kijken we bewust naar mogelijkheden om ondersteunende zorgtechnologie in te zetten bij cliënten voordat er fysieke zorg wordt ingezet."


"Voor softwareleveranciers in het algemeen is het vooral zaak om optimaal met elkaar samen te kunnen werken. Interoperabiliteit is dus een vereiste. Dus hoe kunnen we veilig informatie over cliënten uitwisselen tussen bijvoorbeeld de wijkverpleging en de huisarts, et cetera. Het is fijn hoe Ecare hier een voortrekkersrol in pakt. Mooi ook om te zien dat jullie bij e-Overdracht en Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) voorop lopen in het mogelijk maken van uitwisseling van bron tot bron. Dit zorgt voor een bestendige, veilige en efficiënte uitwisseling van gegevens. Dit vraagt veel energie van leveranciers, zorgmedewerkers en zorgaanbieders maar is wel noodzakelijk voor eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen in de toekomst."

Een tip voor andere zorgorganisaties!

Welke tips of ervaringen zou je mee willen geven aan andere organisaties die aan de slag willen met een nieuw elektronisch cliënt dossier of op het punt staan een heroverweging te maken?


“Laat de zorgmedewerkers de belangrijkste stem hebben in de uiteindelijke keuze: zij dragen het primaire proces van je organisatie. Het ECD moet ondersteunend zijn aan de visie van je organisatie. Kies samen voor eenvoud en zorg dat de administratieve last zoveel mogelijk beperkt wordt voor de medewerkers in de zorg. Daar wordt iedereen blij van.”